Svaka organizacija želi imati imati motivirane menadžere i zaposlenike koji odgovorno i proaktivno rade svoj posao. Ali u svakoj organizaciji svaki član tima ne razumije u potpunosti moć koju mu pružate, kao ni očekivanja i posljedice. Mnogi menadžeri i voditelji oklijevaju djelovati i odgovornost prebacuju na svoje podređene. Zato im treba dati alate za preuzimanje inicijative i donošenje odluka. Omogućite im da usvoje vještine potrebne za odgovornost, uključujući postavljanje ciljeva, delegiranje, davanje i primanje povratnih informacija. Usvajanjem ovih vještina osnažit će svoje menadžerske kompetencije te poboljšati kako profesionalnu, tako i osobnu organiziranost, što je iznimno bitno za pozitivno i uspješno radno okruženje. Kad nauče kako postati odgovorniji vođa, kako graditi povjerenje i stvarati odgovoran tim, bolje će upravljati očekivanjima. Jer odgovornost je najbrži put do proaktivnog angažmana zaposlenika.

Trening je namijenjen

 • Menadžerima
 • Voditeljima timova
 • Voditeljima projekata
 • Direktorima malih i srednjih poduzeća

Kratki sadržaj treninga:

 • Model situacijskog vodstva – stilovi vodstva
 • Vježba: Samoanaliza stilova vodstva – u ovoj vježbi polaznicima osvještavamo koje situacije zahtijevaju određeni stil vodstva te koji je njihov dominantni stil, a koji bi bilo poželjno dodatno razviti – analiziraju se pozitivni i negativni učinci stilova vodstva, ovisno o situaciji
 • Model delegiranja
 • Prepoznavanje i rješavanje prepreka delegiranju
 • Elementi učinkovitog delegiranja i prihvaćanja odgovornosti u konkretnom organizacijskom okruženju (studij slučaja)
 • Grupna vježba: Argumentacija – u ovoj vježbi polaznicima osvještavamo što sve uključuje procedura delegiranja i koji su pozitivni benefiti svakog segmenta delegiranja
 • Proces odgovornosti / viktimizacije
 • Koje vrste odgovornosti postoje
 • Kako poticati odgovornost kod drugih
 • Podržavanje zaposlenika u ostvarenju zadanih obveza i praćenje rezultata
 • Detaljna razrada procesa prihvaćanja odgovornosti
 • Pregled alata kako razvijati individualnu odgovornost
 • Lokus kontrole – tri domene odgovornosti
 • Vježba: Tri kruga odgovornosti – u ovom zadatku polaznici će osvijestiti utjecaj i količinu mogućih aktivnosti u svakom krugu lokusa kontrole kako bi ih potaknuli na poticanje osobne odgovornosti (odgovornosti pojedinca)
 • Načelo 90/10
 • Vježbe studije slučaja – polaznici rješavaju (u manjim grupama) situacijske zadatke na realnim i hipotetskim
  primjerima – nakon toga se sve situacije grupno analiziraju i izvode zaključci

Polaznici će naučiti:

 • Identificirati i koristiti različite stilove vodstva
 • Identificirati i objasniti pozitivne i negativne učinke pojedinih stilova vodstva
 • S razumijevanjem primijeniti proces delegiranja odnosno prijenosa odgovornosti i ovlasti u svom radnom okruženju
 • Primijeniti proces odgovornosti
 • Kako poticati odgovornost kod drugih

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Grupna diskusija
 • Iznošenje i razmjena vlastitih iskustava
 • Interaktivne vježbe i igre simulacije praktičnih primjera
 • Grupne vježbe / igre
 • Analize

Trajanje treninga:

 • jedan trening dan (8 šk. sati)