REDOSLIJED MODULA


1. MODUL 

STRATEŠKI MENADŽMENT I UPRAVLJANJE POMOĆU CILJEVA

trajanje 2 dana

2. MODUL

FINANCIJE ZA NEFINANCIJAŠE

trajanje 2 dana

3. MODUL

NAPREDNE KOMUNIKACIJESKE VJEŠTINE I PREPOZNAVANJE RAZLIKA – POSLOVNIH SNAGA I SLABOSTI MEĐU LJUDIMA

trajanje 2 dana

4. MODUL

PREGOVARAČKE VJEŠTINE

trajanje 1 dan

5. MODUL

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

trajanje 2 dana

6. MODUL

UPRAVLJANJE VREMENOM

trajanje 2 dana

7. MODUL

UPRAVLJANJE PROMJENAMA

trajanje 1 dan

8. MODUL

RAZVOJ KREATIVNOSTI I INOVATIVNOSTI

trajanje 1 dan

Akademija je namijenjena:

 • stručnjacima koji se prvi put nalaze u ulozi linijskog rukovoditelja
 • rukovoditeljima koji do sada nisu bili na strukturiranoj edukaciji iz bilo kojeg područja rukovodnih vještina
 • svima koji se u poslu često nalaze u situacijama da formalno ili neformalno upravljaju timovima
 • svima koji žele naučiti nešto više o modernim pristupima upravljanju i vođenju u organizacijama

Razlozi za upis:

 • sinteza multidisciplinarnih vještina i znanja
 • orijentacija na praksu
 • sudjelovanje stručnjaka s dokazanim rezultatima u praksi
 • usvajanje alata primjenjivih u svim poslovima u cilju unaprjeđenja managerskih kompetencija
 • program utemeljen na principima aktivnog sudjelovanja i razmjeni iskustava
 • praćenje napredovanja polaznika tijekom rada

Plan akademije:

 • Percepcija kao temelj promjena

MENADŽERSKE KOMPETENCIJE: OPERATIVNA RAZINA

 • Kako (p)ostati dobar lider – menadžer vs. lider
 • Strateško upravljanje i upravljanje pomoću ciljeva
 • Upravljanje promjenama

MENADŽERSKE KOMPETENCIJE: INTERPERSONALNA RAZINA

 • Učinkovito komuniciranje kao preduvjet uspješnog vođenja
 • Situacijsko upravljanje
 • Motivacija i samomotivacija
 • Stvaranje uspješnih timova
 • Razvijanje emocionalne inteligencije
 • Osnove coachinga
 • Upravljanje konfliktnim situacijama

 MENADŽERSKE KOMPETENCIJE: INTRAPERSONALNA RAZINA

 • Donošenje odluka i kreativno rješavanje problema
 • Vještine vođenje sastanaka
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje stresom
 • Prezentacijske vještine za menadžere (2 dana)
 • Vještine pregovaranja
 • Upravljanje osobnom kreativnošću

Način rada:

Kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u prenošenju znanja, Educamix treneri vode vas kroz 8 međusobno povezanih modula i, uz puno praktičnog grupnog i individualnog rada, osiguravaju vam da stečena znanja odmah možete primjenjivati, čak i ako su ovo prve radionice na kojima sudjelujete.

Broj polaznika: 8-10

Broj školskih sati: 104

Napomena: upisu polaznika Akademije prethodi orijentacijski intervju. Svrha orijentacijskog intervjua je kvalitetno prilagođavanje sadržaja i satnice grupi, sukladno iskustvu, vještinama , znanju te konkretnim potrebama polaznika programa.

Akademija  pokriva  menadžerska znanja iz područja općeg, financijskog i strateškog menadžmenta, te menadžerska znanja i vještine iz područja leadershipa, motivacije, nagrađivanja, komunikacije, pregovaranja, timskog rada i ostalih vještina orijentiranih ka upravljanju ljudima.

Cilj programa je dati  pregled osnovnih vještina i alata koje svaki menadžer mora znati kako bi učinkovitije obavljao svoj posao  Nakon ovog programa polaznici imaju široki pogled na sveukupno poslovanje i svjesni su financijskih i organizacijskih učinaka svake svoje odluke i aktivnosti. Naučili su sagledati kako pojedine odluke utječu na profitabilnost i uspješnost njihovog odjela, ostatka poduzeća, kupca i širu poslovnu okolinu.

Polaznici će razviti menadžerske kompetencije i osvijestiti svoj stil vođenja, naučili bolje upravljati svojim timovima i organizacijom u svrhu postizanja boljih poslovnih rezultata i ciljeva.