7 KORAKA DO SAMOSTALNOG RADA


1. MODUL 

MOTIVACIJSKI DAN I POSTAVLJANJE OKVIRA ZA PODUČAVANJE

trajanje 1 dan (6 školskih sati)

2. MODUL

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I RAD NA SEBI

trajanje 1 dan (8 školskih sati)

3. MODUL

TRENERSKE VJEŠTINE

trajanje 1 dan (6 školskih sati)

USVAJANJE NOVIH ZNANJA I VJEŠTINA

trajanje 1 dan (8 školskih sati)

4. MODUL

METODOLOGIJA TRENINGA

trajanje 2 dana (12 školskih sati)

5. MODUL

PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

trajanje 1 dan (6 školskih sati)

6. MODUL

MODERATORSKE VJEŠTINE

trajanje 1 dan (8 školskih sati)

7. MODUL

PRAKTIČNE VJEŠTINE

trajanje 4 dana (28 školska sata)

Program usavršavanja trenerskih vještina, znanja i tehnika

Akademija je namijenjena:
 • profesionalcima koji sudjeluju u prijenosu znanja: poslovnim ljudima, HR menadžerima, profesorima, trenerima, ali i zaposlenima u nevladinim organizacijama te volonterima
 • svima koji kroz grupni rad žele osloboditi svoje potencijale radi poboljšanja uspješnosti u poslovnom i privatnom životu
Razlozi za upis:
 • sinteza multidisciplinarnih vještina i znanja
 • orijentacija na praksu
 • sudjelovanje stručnjaka s dokazanim rezultatima u praksi
 • usvajanje alata primjenjivih u svim poslovima
 • program utemeljen na principima aktivnog sudjelovanja i razmjeni iskustava
 • osposobljavanje za samostalan individualni i grupni rad
 • praćenje napredovanja polaznika tijekom rada
 • više od 80 školskih sati interaktivne nastave
Ciljevi akademije:
 • osposobljavanje trenera za prijenos internih znanja i vještina
 • osposobljavanje za učinkovito planiranje treninga sukladno potrebama polaznika
 • stjecanje moderatorskih vještina potrebnih za kvalitetno vođenje sastanaka, moderaciju radionica i interaktivnih treninga
 • priprema za samostalni trenerski rad / planiranje daljnjih aktivnosti
Način rada:
 • kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u prenošenju znanja, Educamix treneri vode vas kroz 7 međusobno povezanih modula i, uz puno praktičnog grupnog i individualnog rada, osiguravaju vam da stečena znanja odmah možete primjenjivati, čak i ako su ovo prve radionice na kojima sudjelujete
Broj polaznika: 8-10
Broj školskih sati: 82
Rezultati koje ćete postići:
 • jasna vizija zahtjeva koji se postavljaju pred trenera i čimbenika koji imaju utjecaj na rad trenera
 • usvojena znanja o procesima, dinamici i drugim aspektima rada s malim grupama
 • vještina analize potreba, pripreme i strukture sadržaja, organizacije i provođenja različitih oblika treninga upotrebom najmodernijih tehnika prenošenja znanja
 • sposobnost provođenja sadržajnih, zanimljivih i motivirajućih treninga u bilo kojem području
Koristi za kompaniju:
 • ovaj program omogućava motiviranje djelatnika pružajući im priliku za dodatno usavršavanje
 • sustavom internog trenerstva specijalistička znanja kompanije se učinkovito i kontinuirano prenose na ostale zaposlenike uz izuzetno niske troškove