BALANCED SCORECARD (BSC) – ALAT ZA UPRAVLJANJE IMPLEMENTACIJOM I REALIZACIJOM POSLOVNIH PLANOVA UZ PRAKTIČNE VJEŽBE I PRIMJERE IZ PRAKSE

Trening je namijenjen:

 • poduzetnicima
 • menadžerima i članovima uprave
 • specijalistima za kontroling, planiranje, upravljanje kvalitetom

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • povećati postotak ljudi koji razumiju strategiju
 • kreirati model poticaja vezanih na strategiju
 • osigurati dovoljno vrijeme te adekvatne materijalne i nematerijalne resurse za realizaciju odabrane strategije

Kratki sadržaj treninga:

 • uvodna priča – što je strategija (Sun Tzu – Umijeće ratovanja)
 • ograničenja financijskih mjera i mjerenja, prava vrijednost nefinancijskih mjera i mjerenja
 • mjerenje rezultata i potreba za Balanced Scorecardom
 • početne aktivnosti pri uvođenju i razvoju Balanced Scorecarda na temelju prethodno definiranih strateških namjera (misija – vrijednosti – vizija – temeljne vrijednosti – dugoročni ciljevi – strategija)
 • kreiranje strateške mape, povezivanje uzroka i posljedica( ako …., onda …)
 • izrada komunikacijskog plana te pravila timskog rada i primjene principa projektnog menadžmenta
 • dizajniranje matrice mjera i mjerenja učinka
 • postavljanje ciljeva i prioriteta među inicijativama
 • izrada funkcijskih Balanced Scorecarda za organizacijske jedinice
 • upotreba Balanced Scorecarda za budžetiranje
 • Balanced Scorecard kao podloga za nagrađivanje zaposlenika prema rezultatima rada
 • izvještavanje
 • održavanje i razvoj Balanced Scorecard u organizaciji

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Balanced Scorecard je jedan od kvalitetnijih i često upotrebljavanih menadžerskih alata kojim se strategije i poslovni planovi pretvaraju u stvarnost i rezultate. Kroz definirane prioritete i koristi, precizne metrike i mjere te raspored resursa, Balanced Scorecard fokusira organizaciju na ključne ciljeve. Ovaj alat stvara sinergiju između različitih poslovnih funkcija i jača sposobnost upravljanja promjenama, objedinjuje glavnu s potpornim strategijama te prvenstveno uravnotežuje poduzetničke ambicije s raspoloživosti, motiviranosti i kompetentnosti ljudi. Očekivani rezultat takvog djelovanja je povećanje tržišne vrijednosti organizacije kroz rast prihoda, profita i slobodnog novca. Balanced Scorecard je alat koji pretvara viziju i misiju u praktično upravljanje poduzećem na svim razinama.