Razvoj menadžerskih vještina

Radionica – moderiranje/facilitiranje u radu s grupama (za menadžere)

Facilitacija je metoda sustavnog upravljanja sastankom grupe kako bi ona rezultirala dolaskom do željenih ciljeva. To ne podrazumijeva samo osmišljavanje njegove strukture i vođenje, nego i intervenciju u procese za vrijeme trajanja sastanka.Provedbom ove radionice polaznici će naučit i izvježbati kako što efikakasnije reagirati u raznim stresnim situacijama te novim, neizvjesnim situacijama uzrokovanim nedavnim [...]

Radionica – moderiranje/facilitiranje u radu s grupama (za menadžere)2021-09-29T21:17:10+02:00

Upravljanje stresom i prilagođavanje novonastalim situacijama

Provedbom ove radionice polaznici će naučit i izvježbati kako što efikakasnije reagirati u raznim stresnim situacijama te novim, neizvjesnim situacijama uzrokovanim nedavnim događajima. Kroz cijeli trening osvještavat će vlastite prednosti i moguće nedostatka, te osvijestiti područja za osobni razvoj. Naučit će koji su efikasni pristupi i konkretne tehnike koje mogu primjenjivati u svakodnevnoj [...]

Upravljanje stresom i prilagođavanje novonastalim situacijama2024-01-05T15:49:49+02:00

Uvođenje novih zaposlenika u poslovanje

Bez obzira da li ste u vašoj kompaniji zaposlili početnika ili osobu s iskustvom, vjerujem da vam je jako važno skratiti vrijeme potrebno da nova osoba postane produktivna i počne izvršavati zadatke te ispunjavati definirane ciljeve i očekivane rezultate. Jednako važno je stvoriti okruženje i potrebne preduvjete da novi zaposlenik kroz prve dojmove [...]

Uvođenje novih zaposlenika u poslovanje2019-02-18T13:46:56+02:00

Upravljanje na daljinu (Distance Leadership)

Trening je namijenjen: managerima na svim razinama, a koji imaju zaposlenike koji su udaljeni (od operativnih direktora, direktora sektora/odjela, rukovoditelja) direktorima malih i srednjih poduzeća voditeljima projekata Kratki sadržaj treninga: što je upravljanje na daljinu i po čemu se ono razlikuje od uobičajenog upravljanja koji su glavni izazovi upravljanja na daljinu i kako ih [...]

Upravljanje na daljinu (Distance Leadership)2018-01-22T14:35:45+02:00

Vještine coachinga za managere

Trening je namijenjen: managerima na svim razinama (od operativnih direktora, direktora sektora/odjela, rukovoditelja) direktorima malih i srednjih poduzeća voditeljima projekata prodajnom osoblju za razvoj odnosa s klijentima Kratki sadržaj treninga: što je coaching, koji su njegovi principi i benefiti prepoznati situacije u kojima je coaching koristan i u kojima nije oblici coachinga: coaching 1 [...]

Vještine coachinga za managere2019-06-02T19:37:44+02:00

Balanced scorecard (BSC)

BALANCED SCORECARD (BSC) - ALAT ZA UPRAVLJANJE IMPLEMENTACIJOM I REALIZACIJOM POSLOVNIH PLANOVA UZ PRAKTIČNE VJEŽBE I PRIMJERE IZ PRAKSE Trening je namijenjen: poduzetnicima menadžerima i članovima uprave specijalistima za kontroling, planiranje, upravljanje kvalitetom Polaznici će naučiti sljedeće: povećati postotak ljudi koji razumiju strategiju kreirati model poticaja vezanih na strategiju osigurati dovoljno vrijeme te adekvatne [...]

Balanced scorecard (BSC)2017-08-02T09:11:10+02:00

Motivacija zaposlenika i samomotivacija

Trening je namijenjen: vlasnicima poduzeća menadžerima svih razina voditeljima projektnih timova suradnicima koji će u dogledno vrijeme preuzeti rukovoditeljsku funkciju Polaznici će naučiti sljedeće: razumjeti kako vođa tima utječe na radni učinak djelatnika razumjeti motivaciju/samomotivaciju i moguće izvore motivacije naučiti alate motiviranja djelatnika u svom timu specifični alati motiviranja i kako ih koristiti materijalni [...]

Motivacija zaposlenika i samomotivacija2019-09-02T21:08:50+02:00

Kako unaprijediti svoju efikasnost u poslu

Trening je namijenjen: menadžerima svih razina direktorima voditeljima timova projektnim menadžerima svima onima koji žele biti efikasniji i produktivniji Polaznici će naučiti sljedeće: važnost aktivnog pristupa u organizaciji vremena i radnih zadataka osvijestiti vlastiti pristup u organizaciji vremena i zadataka: prepoznati prednosti i nedostatke koristiti praktične i učinkovite alate organizacije vremena i zadataka kako [...]

Kako unaprijediti svoju efikasnost u poslu2023-01-11T11:42:25+02:00

Vođenje tvrtke i ljudi

Trening je namijenjen: direktorima i rukovoditeljima na različitim razinama unutar poduzeća direktorima srednjih i malih poduzeća HRM rukovoditeljima Polaznici će naučiti sljedeće: upoznati suvremene načine rukovođenja i tehnike poticanja svojih suradnika shvatiti ulogu, dimenzije i važnost rada sa suradnicima shvatiti pojam, ulogu, dimenzije i važnost vođenja razumjeti višeznačnost vođenja za optimalno korištenje resursa poduzeća [...]

Vođenje tvrtke i ljudi2017-06-29T16:07:41+02:00

Vođenje godišnjih razgovora sa zaposlenicima i definiranje ciljeva

Trening je namijenjen: HR osobama koje su odgovorne za dizajn procesa godišnjeg razgovora sa zaposlenicima rukovoditeljima koji provode godišnje razgovore sa zaposlenicima vlasnicima tvrtki, i voditeljima svih razina odgovornima za timove, njihovu motivaciju i rezultate Polaznici će naučiti sljedeće: zašto uvoditi godišnje razgovore sa zaposlenicima kako pripremiti i koristiti godišnji razgovor kako kreirati i [...]

Vođenje godišnjih razgovora sa zaposlenicima i definiranje ciljeva2023-09-13T18:31:22+02:00
Go to Top