Upravljanje financijama

Planiranje i budžetiranje u praksi

Trening je namijenjen: poduzetnicima menadžerima specijalistima za financije, project managerima svima koji planski budžetiraju Polaznici će naučiti sljedeće: upoznati polaznike s aktivnostima u postupku planiranja: analitičkim tehnikama eksternog i internog okruženja, postupkom provjere i definiranja strateških namjera i odabira strategije, značajkama i sastavnicama operativnih planova, postupcima pri odabiru ciljeva, mjera i metrika, njihovim kvantificiranjem, [...]

Planiranje i budžetiranje u praksi2018-08-21T23:57:37+02:00

Financije za nefinancijaše za menadžere i poduzetnike

Što sve nefinancijski stručnjaci moraju znati o financijama Trening je namijenjen: poduzetnicima menadžerima nefinancijskim menadžerima koji trebaju razumjeti osnove financijskih principa i izvještavanja svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka početnicima u financijama koji želi steći uvid u cjelinu financija i uočiti razlike između financija, kontrolinga i računovodstva Polaznici će [...]

Financije za nefinancijaše za menadžere i poduzetnike2019-03-26T20:11:08+02:00

Menadžersko računovodstvo

Trening je namijenjen: menadžerima svih razina, poduzetnicima, vlasnicima trgovačkih društava, računovodstvenom i financijskom osoblju, javnom, privatnom sektoru, neprofitnim organizacijama, državnim institucijama, svima onima koji žele steći osnovna znanja s ovog područja Polaznici će naučiti sljedeće: kroz izlaganje, dijalog i vježbu upoznati polaznike sa procesom, alatima i tehnikama menadžerskog računovodstva: kako se provodi transformacija podataka [...]

Menadžersko računovodstvo2017-06-29T14:29:00+02:00

Financije za nefinancijaše u prodaji i nabavi

Trening je namijenjen: poduzetnicima menadžmentu komercijalnih poslovnih funkcija specijalistima na poslovima prodaje i nabave Polaznici će naučiti sljedeće: upoznati se sa znanjima koja omogućuju kvalitetno planiranje, efikasnu provedbu planova, njihovo mjerenje te unaprjeđivanje i uvođenje potrebnih promjena. naučiti kako promatrati i učiti iz dostupnih podataka i informacija iz eksternih i internih izvora te na [...]

Financije za nefinancijaše u prodaji i nabavi2017-06-29T14:41:33+02:00

Izrada i analiza financijskih i menadžerskih izvješća

Trening je namijenjen: poduzetnicima, menadžerima bankarima, brokerima, investicijskim i financijskim analitičarima investitorima djelatnicima u računovodstvu, kontrolingu, reviziji i financijama Polaznici će naučiti sljedeće: upoznati se sa znanjima koja omogućuju pravilno i proaktivno sudjelovanje u realizaciji „dobitne kombinacije“: porast efikasnosti (ili „operativne izvrsnosti“, ili „raditi stvari na pravi način“) i efektnosti (ili „poslovne izvrsnosti“, ili [...]

Izrada i analiza financijskih i menadžerskih izvješća2017-06-29T15:03:32+02:00

Upravljanje financijskim rizicima

Trening je namijenjen: pravnim i fizičkim osobama, poduzetnicima menadžerima specijalistima za financije, računovodstvo i kontroling ljudima zaduženim za suradnju s kupcima (prodaja, marketing, ...) Polaznici će naučiti sljedeće: naučiti kako se izrađuje izvješće o novčanom tijeku direktnom i indirektnom metodom, te kako se očitavaju podatci iz njih i planira novčani tijek i „cash gap“ [...]

Upravljanje financijskim rizicima2017-07-06T10:14:03+02:00

Upravljanje troškovima

Trening je namijenjen: ne-financijskom menadžmentu poduzetnicima menadžerima i djelatnicima u knjigovodstvima, odjelima financija, računovodstvu i kontrolingu zainteresiranima da osvježe i prošire svoja znanja Kratki sadržaj treninga: kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju? utjecaj ulaganja, tehnološkog razvoja te sposobnosti i ponašanja ljudi na troškove računovodstvene podloge za upravljanje troškovima: podjele troškova, troškovni centri, [...]

Upravljanje troškovima2017-06-29T15:29:18+02:00

Tehnike za bolje upravljanje novčanim tijekom

Top savjeti za poboljšanje cash flowa Trening je namijenjen: poduzetnicima menadžerima i djelatnicima u knjigovodstvima, odjelima financija, računovodstvu i kontrolingu ključnom osoblju zaduženom za strateško upravljanje svima zainteresiranima da osvježe i prošire svoja znanja iz područja ekonomije Polaznici će naučiti sljedeće: upoznati polaznike sa procesom upravljanja novčanim tijekom, posebno u krizi, te osnovnim znanjima [...]

Tehnike za bolje upravljanje novčanim tijekom2017-06-29T15:32:27+02:00

Naplata potraživanja

„Spriječiti je bolje nego liječiti“ Trening je namijenjen: poduzetnicima menadžerima specijalistima za financije, računovodstvo i kontroling ljudima zaduženim za suradnju sa kupcima (prodaja, marketing, ...) Polaznici će naučiti sljedeće: upoznati vrijednost i obujam informacija dostupnih iz eksternog i internog okruženja, te načine njihovog korištenja pri zamijeni isporučenih roba ili usluga u priljev novca na [...]

Naplata potraživanja2017-06-29T15:37:29+02:00

Upravljanje likvidnošću

Trening  je namijenjen: svim razinama menadžmenta koji rade na poslovima upravljanja menadžerima financija i računovodstva financijskim direktorima, financijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, top menadžerima svima u odjelima poduzeća čiji je zadatak optimizirati novčane tokove svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utječu na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije Polaznici će naučiti sljedeće: [...]

Upravljanje likvidnošću2017-06-30T10:40:24+02:00
Go to Top