Trening je namijenjen:

 • managerima svih razina
 • izvršnim direktorima srednjih i manjih obrta i poduzeća
 • voditeljima timova
 • svima onima koji upravljaju timovima i žele unaprijediti svoj stil vođenja i postići bolje poslovne rezultate

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • Osvijestiti važnost coaching pristupa u vođenju ljudi
 • Prepoznati vlastite snage i slabosti koje utječu na naš stil vođenja i primjenu coaching pristupa
 • Naučiti tehnike komuniciranja i vođenja s naglaskom na coaching pristup
 • Koristiti coaching u svakodnevnom radu
 • Upoznati, razumjeti i primijeniti situacijsko vodstvo u stvarnom organizacijskom okruženju
 • Objasniti značaj i važnost coaching pristupa u suvremenim organizacijama
 • Razumjevanje i primjena GROW modela
 • Prepoznati karakteristike učinkovitih rukovoditelja

Kratki sadržaj treninga:

 • Elementi uspješnog vođenja
 • Koje sve pristupe vođenju prepoznajemo kod menadžera
 • Što je zapravo coaching, te koje su njegove prednosti
 • Svrha i ciljevi coaching
 • Kada koristiti coaching pristup, a kada ne
 • Procjena konkretnih situacija iz prakse u kojima je coaching koristan, a u kojima nije
 • Što je to situacijsko vođenje, i zašto je važno za uspješnog menadžera
 • Važnost prepoznavanja karakteristika zaposlenika: kakve ljude vodite
 • Karakteristike voditelja: stilovi vođenja s naglaskom na situacijsko vodstvo
 • Prilagodba stila vođenja organizaciji, situaciji i članovima tima
 • Značajke uspješnih lidera (kako razmišljaju, komuniciraju i na koji način utječu na druge)
 • GROW model u coaching procesu
 • Važnost postavljenja efikasnih pitanja u coaching pristupu
 • Važnost rapora
 • Važnost potpore i otvorene komunikacije
 • Aktivno slušanje i davanje povratne infomacije kao baza coaching pristupa
 • Tehnika reflektiranja
 • Parafraziranje i sumiranje u specifičnim situacijama coachinga

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Primjeri i vježbe
 • Interaktivna diskusija
 • Razmjena znanja i iskustava

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati