DIVERSITY AND INCLUSION
upravljanje raznolikostima u kompaniji

Trening je namijenjen

 • Menadžerima i voditeljima timova

Polaznici će naučiti:

 • Identificirati raznolikosti i njihove utjecaje na tvrtku i poslovanje tvrtke
 • Objasniti i primijeniti procese upravljanja i uključivanja raznolikosti, odnosno upravljati raznolikostima
 • Identificirati benefite upravljanja raznolikostima
 • Identificirati moguće prepreke u upravljanju raznolikostima i predložiti rješenja za njihovo prevazilaženje

Kratki sadržaj treninga:

 • Objasniti što je to proces upravljanja raznolikošću i uključivanje raznolikosti
 • Koji su uzroci različitosti i kakav je njihov utjecaj na kompaniju
 • Vježba: Osvješćivanje raznolikosti: po čemu sam ja različit(a) od drugih
 • Uloga menadžmenta i svih zaposlenika u razvoju svijesti o potrebi za raznolikošću
 • Vježba: Na konkretnim slučajevima iz prakse polaznici trebaju prepoznati da li u kompaniji postoji proces upravljanja i uključivanja raznolikosti
 • Benefiti raznolikosti u kompaniji
 • Moguće prepreke u procesu upravljanja raznolikostima
 • Kakav je utjecaj upravljanja raznolikostima na rezultat kompanije
 • Vježba: Na konkretnim slučajevima iz prakse polaznici će u timovima raspraviti i odlučiti kako bi riješili situaciju vezanu uz raznolikost
 • Implementacija upravljanja raznolikostima i uključivanje raznolikosti: potrebne promjene na razini svakog pojedinca, managementa te na razini kompanije
 • Završna vježba: što ja već sutra mogu primijeniti na svojem radnom mjestu, a što će pridonijeti uključivanju različitosti

Metode rada:

 • Predavanje
 • Vježbe
 • Grupni rad
 • Diskusija
 • Razmjena znanja i iskustava
 • Upitnici
 • Case study-a

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Ovaj trening/radionica pomaže tvrtkama da shvate prednosti raznolikosti i nauče kako uključivanjem svih raznolikosti unaprijediti svoje poslovanje. Aktivno uključivanje raznolikosti rezultira povećanjem inovacija, pomaže donošenju kvalitetnijih odluka, a usvajanje ovog pristupa stvara sretnije i motiviranije zaposlenike, kupce/klijente.

Studija Deloittea pokazala je da u organizacijama koje primjenjuju ovaj pristup i podržavaju različitost tako da se svi zaposlenici osjećaju uključenim dolazi do povećanja inovativnosti za čak 83%.