Trening je namijenjen:

 • HR osobama koje su odgovorne za dizajn procesa godišnjeg razgovora sa zaposlenicima
 • rukovoditeljima koji provode godišnje razgovore sa zaposlenicima
 • vlasnicima tvrtki, i voditeljima svih razina
 • odgovornima za timove, njihovu motivaciju i rezultate

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • kako efikasno postaviti i planirati projekt
 • kako efikasno provoditi implementaciju projekta i njegovu kontrolu
 • kako postati uspješan project manager
 • kako koristiti multi-projektni menadžment kao poveznicu sa strategijom kompanije
 • kako postići dodatnu vrijednost za sebe, tvrtku i klijente

Kratki sadržaj treninga:

 • osnove project managementa
 • faze upravljanja projektima
 • karakteristike uspješnog voditelja projekta, njegova uloga i odgovornosti
 • belbin analiza projektnog tima
 • upravljanje projektnim rizicima
 • project portfolio management
 • upravljanje projektnim financijama ( npv,irr;roi )
 • završna pitanja i odgovori
 • evaluacija treninga

Metoda rada:

 • powerpoint prezentacija
 • vježbe kroz case study
 • grupni rad
 • interaktivne vođene radionice
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Bez obzira koliko su široko razvijeni HR procesi u kompaniji, godišnji razgovor je jednostavan proces koji služi prvenstveno za stvaranje osjećaja da je svaki zaposlenik vrijedan resurs kompanije te da se voditelj osobno brine o interesima, potrebama i željama zaposlenika kao i da su postignuti rezultati i definirani ciljevi svakog zaposlenika važni u cjelokupnom procesu dostizanja kompanijskih ciljeva i razvoja organizacije. Godišnji razgovor je također prvi korak za identificiranje potencijala kompanije i definiranje posebnih razvojnih koraka za potencijale i talente

Na radionici ćete naučiti kako ispravno definirati proces uzimajući u obzir sve relevantne elemente, koje perspektive trebate sagledati pri definiranju koraka godišnjeg razgovora, koju ulogu imaju i što trebaju znati voditelji, zaposlenici, a što HR osobe prije ulaska u proces. Imat ćete prilike čuti praktične primjere i iskustva iz organizacija u kojima se ovaj proces već primjenjuje.