Trening je namijenjen:

 • poduzetnicima
 • menadžmentu komercijalnih poslovnih funkcija
 • specijalistima na poslovima prodaje i nabave

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati se sa znanjima koja omogućuju kvalitetno planiranje, efikasnu provedbu planova, njihovo mjerenje te unaprjeđivanje i uvođenje potrebnih promjena.
 • naučiti kako promatrati i učiti iz dostupnih podataka i informacija iz eksternih i internih izvora te na temelju toga minimalizirati rizike, donositi dobre odluke i poboljšavati rezultate poslovanja (prioriteti: tržišna pozicija, rentabilnost, likvidnost)

Kratki sadržaj treninga:

 • funkcije komunikacije za menadžere rukovoditelje
 • analize tržišta
 • analize portfelja kupaca i/ili dobavljača i/ili partnera (segmentacija, migracije, potencijali, navike, rizičnost)
 • ključni pokazatelji poslovanja (financijski i nefinancijski pokazatelji, benchmarking, analiza konkurencije)
 • kalkuliranje cijena, točke pokrića, zone sigurnosti, razlika u cijeni, kontribucijska marža, raspoređivanje indirektnih troškova
 • planiranje (planske tehnike i alati, postupci nadzora nad provedbom i promjenama, planiranje ulaganja capex)

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati