Što sve nefinancijski stručnjaci moraju znati o financijama

Trening je namijenjen:

 • poduzetnicima
 • menadžerima
 • nefinancijskim menadžerima koji trebaju razumjeti osnove financijskih principa i izvještavanja
 • svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka
 • početnicima u financijama koji želi steći uvid u cjelinu financija i uočiti razlike između financija, kontrolinga i računovodstva

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati se sa znanjima koja omogućuju pravilno i proaktivno sudjelovanje u realizaciji “dobitne kombinacije”: porast efikasnosti (ili “operativne izvrsnosti”, ili “raditi stvari na pravi način”) i efektnosti (ili “poslovne izvrsnosti”, ili “raditi prave stvari”).
 • naučiti kako promatrati i učiti iz prošlosti, razumjeti sadašnjost te prognozirati budućnost na više načina:
  • kroz temeljna financijska, menadžerska i druga izvješća
  • kroz portfolio proizvoda i usluga
  • kroz potencijal raspoloživih ljudi i potencijalnih akvizicija
  • kroz lanac vrijednosti odnosno tijek poslovnog procesa pojedine organizacije
  • kroz klasifikaciju kupaca, dobavljača ili drugih čimbenika važnih za organizaciju
  • kroz tržišnu vrijednost organizacije sastavljenu od financijskog i intelektualnog kapitala

Kratki sadržaj treninga:

 • temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku, bilješke)
 • pravne osnove financijsko- računovodstvenog poslovanja
 • ključni pokazatelji poslovanja (financijski i nefinancijski pokazatelji, benchmarking, analiza konkurencije)
 • upravljanje troškovima (vrste i raspoređivanje troškova, modeli kontrole i snižavanja troškova, vrijednosna usklađenja i amortizacija, rezerviranja)
 • upravljanje portfoliom usluga i proizvoda (kalkuliranje cijena, točka pokrića)
 • upravljanje portfoliom kupaca i ne-kupaca (segmentacija tržišta, ocjenjivanje klijenata, optimizacija prodajnih kanala)
 • planiranje s naglaskom na budžetiranje, financijsko planiranje (postupak planiranja, postupci nadzora nad provedbom i promjenama, analiza i segmentacija tržišta, analiza organizacije i razvojnih mogućnosti, planiranje ulaganja CAPEX, izrada planskih financijskih izvješća za više godina poslovanja)
 • upravljanje financijskim rizicima, naplativosti (prevenciji) i naplati potraživanja (postupcima u reakciji)

Metoda rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 16 školskih sati

Što sve nefinancijski stručnjaci moraju znati o financijama?

Ako ste rukovoditelj koji treba donositi odluke koje imaju financijske posljedice, a niste ekonomist

 • želite li na praktičan i jednostavan način učiti o financijama i računovodstvu?
 • želite li znati kakav utjecaj imaju poslovne odluke na dugoročan uspjeh vaše organizacije?
 • želite li razumjeti o čemu financijaši i računovođe razgovaraju?
 • želite li pratiti i analizirati financijski uspjeh vaše organizacije?

Ukoliko ste potvrdno odgovorili na ova pitanja – OVO JE TRENING ZA VAS.

Kotizacija za otvoreni trening:

2.790,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi i ručak