U uvjetima krize jedna od važnih preporuka je raditi na širenju i izoštravanju slike o poziciji i mogućnostima poduzeća na tržištu. Saznanja o tome „gdje se nalazimo“ (analize) u odnosu na „gdje smo bili“ (rezultati prethodnih razdoblja) i „gdje smo se uputili“ (planovi) omogućiti će razvoj kreativnosti i time prepoznavanje novih prigoda i najboljih lokacija za unaprjeđenja. Onima koji u to vjeruju i principijelno primjenjuju i u teškim uvjetima znatno rastu šanse za uspjeh i preživljavanje.

Izazov za usavršavanjem znanja iz ekonomike poslovanja povezan je na intenzivnu promjenu mentalnih modela što je neophodno u uvjetima aktualne višeslojne krize čija nepredvidivost, jačina, širina i negativni utjecaj znatno premašuju sve prethodne.

Vrednovanje poslovanja financijskim i nefinancijskim pokazateljima, potencijala intelektualnog kapitala, uspoređivanje sa najboljima i konkurentima, izbjegavanje rizika, upravljanje novčanim tokom, sve su to neophodna znanja, tehnike i vještine koje kao cjelina predstavljaju financijski menadžment.

Trening  je namijenjen:

 • Poduzetnicima
 • Menadžerima

Kratki sadržaj treninga:

 • Osnovna načela ekonomike poduzetništva, stakeholder koncept i intelektualni kapital – ključni za sigurnost i stabilnost poslovanja u uvjetima krize
 • Kako očitavati podatke iz temeljnih financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja i izvješće o novčanom tijeku), te kako planirati poslovanje u budućem vremenu kroz više scenarija
 • Kako optimizirati troškove a da se time što manje negativno na kvalitetu proizvoda i usluga, motivaciju ljudi i tržišnu poziciju (zadovoljstvo i lojalnost postojećih partnera i interes potencijalnih)
 • Kako korektno vrednovati materijalnu i nematerijalnu imovinu u uvjetima stalnih i značajnih promjena na tržištu, kako donositi odluke o ulaganjima i zaduživanju
 • Kako se u uvjetima opće nelikvidnosti i nesigurnosti upravljati kreditnim rizicima i novčanim tokom: kako segmentirati ciljano tržište i uskladiti sa potencijalnima organizacije, utvrditi prioritete u raspoloživom vremenu i prema raspoloživoj imovini i ljudima

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe na konkretnim primjerima
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 šk. sati