Trening je namijenjen:

 • menadžerima i osobama na rukovodećim pozicijama
 • svim osobama koje su u kontaktu s korisnicima
 • osobama koje rade u marketingu, prodaji, odjelima za odnose s javnošću
 • tim liderima
 • projekt menadžerima
 • osobama kojima je javni govor dio svakodnevnog poslovnog okruženja
 • osobama kojima je cilj uspješno prezentiranje ideja i stavova
 • svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i prezentacijske sposobnosti

Kratki sadržaj treninga:

 • individualna analiza govornog i prezentacijskog statusa
 • video snimanje trominutnog izlaganja uz pp, analiza snimljenog uz poseban osvrt na individualne rezultate polaznika (analiza glasa i dikcije)
 • umijeće prezentiranja / problemi s prezentacijom, osvrt na održane prezentacije – jesmo li griješili?
 • vježbe za dikciju i glas
 • vježbe za osnaživanje uvjerljivosti
 • vježbe sabranosti
 • vježbe za jasno izražavanje poruke, artikuliranje misli i riječi, vježbe vizualizacije teksta
 • interesi publike, osvajanje publike – klasični retorički potezi
 • neverbalna komunikacija
 • raznolike uloge govornika s obzirom na zadane okvire javnog nastupa, kao i s obzirom na različite diskurse kojima se služimo
 • djelovanje na slušatelje/gledatelje
 • racionaliziranje straha od govora, razlikovanje straha od treme u govoru
 • vježbe za transformiranje treme u kreativnu energiju
 • rad na “karizmatičnom” nastupu (intuicija, emocija, ratio)
 • bilješke i natuknice – stvaranje pisanog teksta i usklađivanje s govornom formom, alati za dobru pripremu javnog nastupa – verbalizacija
 • završno snimanje kamerom (trajanje izlaganja 8 minuta), analiza snimljenog
 • analiza s posebnim osvrtom na uspješnost usvajanja novih vještina, završni komentar, evaluacija

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne vježbe
 • procjena individualnog govornog i glasovnog statusa
 • vježbe disanja i opuštanja
 • vježbe za glas i izgovor
 • vježbe protiv straha i treme
 • vježbe sabranosti
 • analiza diskursa
 • vježbe prezentiranja
 • snimanje kamerom i analiza

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati