Trening je namijenjen:

 • svima koji su u direktnom kontaktu s klijentima i žele spriječiti potencijalno konfliktne situacije
 • menadžerima i djelatnicima koji žele ostvariti okruženje sa što manje destruktivnih konflikata
 • svima koji nastoje probleme rješavati konstruktivno
 • svima koji se trude u svojoj organizaciji stvoriti timski duh
 • svima koji vjeruju u potrebu nekonfliktnog rješavanja sukoba
 • svima koji se žele osjećati samopouzdano i kompetentno u komunikaciji sa zaposlenima i kolegama

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • što su izvori konflikta
 • tipovi i faze konflikata
 • prepoznati uzroke konflikata
 • efikasno komunicirati u konfliktnim situacijama
 • odabrati odgovarajuće strategije komunikacije shodno željenim rezultatima
 • uspostaviti i održati uspješnu komunikaciju sa zahtjevnim sugovornikom
 • osvijestiti vlastite emocionalne reakcija
 • kako se nositi s emocijama tijekom konfliktnih situacija
 • naučiti se samokontrolirati i motivirati za zajednički pogled naprijed
 • konstruktivno rješavati konflikte u timu kroz produktivne razgovor
 • što napraviti kada situacija izmakne kontroli
 • kako biti medijator u konfliktnim situacijama

Kratki sadržaj treninga:

 • uzroci i posljedice konflikta
 • postavljanje granica
 • razlikovanje submisivne, agresivne i asertivne komunikacije
 • faktori koji dovode do konflikta: različitost percepcije, očekivanja, iskustva, stavovi, ličnost, uvjerenja
 • potrebe i njihov utjecaj na konflikt: prepoznavanje potreba i ishodi nezadovoljnih potreba
 • uloga emocija u izbijanju i kvalitetnom razrješenju sukoba
 • gradacija utjecaja neadekvatnog rješavanja konflikata na: odnose, produktivnost, zadovoljstvo životom
 • faze sukoba i kako ih prepoznati
 • strategije rješavanja konflikata
 • tehnike upravljanja konfliktima
 • prepoznavanje stila rješavanja konflikta – 4 stila obzirom na povezanost asertivnog i kooperativnog ponašanja: natjecateljski stil, kolaborativan stil, kompromisni stil, popustljiv stil
 • tehnike komunikacije s teškim ljudima; model nenasilne komunikacije (nvc) marshalla b. rosenberga
 • kako komunicirati sa manipulatorom?
 • empatija kao alat za ispravno razumijevanje druge strane, njenih interesa, potreba, osjećaja i stajališta, bez obzira na to kako drugu stranu doživljavamo
 • interveniranje u konfliktu kao treća osoba: medijator i medijacija

Metode rada:

 • prezentacija
 • grupna diskusija
 • iznošenje i razmjena vlastitih iskustava
 • interaktivne vježbe i igre simulacije praktičnih primjera

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati