Emocionalna inteligencija na radnom mjestu

Trening je namijenjen

 • tvrtkama i organizacijama koje svojim menadžerima, voditeljima, zaposlenicima ili članovima žele omogućiti nove uvide i pozitivnu percepciju koja će donijeti veće zadovoljstvo zaposlenika i veću produktivnost

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • osvijestiti važnost emocija u radnom okruženju
 • naučiti kako „ovladati“ emocijama u svoju korist i u korist ostvarenja organizacijskih ciljeva
 • usmjeravati pažnju na bitne dijelove života i posla
 • razviti samosvrhovit pojam o sebi
 • utjecati na sebe i mijenjati percepciju u vlastitu korist
 • razmišljati „iznutra prema van“
 • preuzeti inicijativu u svom životu, prepoznati unutrašnje pokretače i pronaći u sebi sva rješenja

Kratki sadržaj treninga:

 • što je emocionalna inteligencija i na koji način ju možemo unaprijediti
 • kako emocije utječu na našu percepciju
 • način na koji kreiramo naše percepcije stvarnosti i svijet oko sebe
 • izvori svakodnevnog zadovoljstva
 • ograničenja koja nam percepcija postavlja u postizanju osobnih i poslovnih ciljeva
 • kako komunicirati na pozitivan način
 • kako se odnositi prema „negativcima“ u radnoj okolini – strategije za pozitivan pristup radu i stvaranje pozitivne radne atmosfere
 • utjecaj „proročanstva koje samo sebe ispunjava“ na naše uspjehe i neuspjehe
 • što je očaravajuća obuzetost i kako ju postići
  • tijelo u očaravajućoj obuzetosti
  • očaravajuća obuzetost misli
 • poboljšanje kvalitete života putem posla
 • transformacija negativnog iskustva u pozitivno

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i grupni rad
 • upitnici samoprocjene
 • primjena i analiza rezultata uz odgovarajuću diskusiju
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Kotizacija za otvoreni trening:

1.490,00 kn + PDV U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi i ručak

Opće je poznato kako pozitivna radna okolina djeluje pozitivno na rezultate i radni učinak pojedinaca i organizacije u cjelini.

U današnje je vrijeme u radnim okolinama relativno visoka razina stresa koja proizlazi iz percepcije visokih očekivanja i nedovoljno adekvatnih načina korištenja emocionalne inteligencije u poslu. Pritom se prvenstveno misli na kontrolu emocija koje upravljaju nama te bitno utječu na način donošenja odluka. Nadalje, emocije kreiraju našu percepciju stvarnosti i radnog okruženja te mogu (ne)povoljno utjecati na radni učinak, kao što mogu i „zaraziti“ druge suradnike i kolege – u pozitivnom, ali i negativnom smjeru. Najčešće prekasno uočimo negativan učinak te posežemo za metodama rješavanja već učinjene štete.

Kako bi se preveniralo navedeno, na treningu će polaznici osvijestiti važnost emocija u radnom okruženju, te na koji način se oblikuje naša percepcija. Polaznici će dobiti konkretne alate na koji način mogu oblikovati svoju percepciju te razviti pozitivniji stav prema poslu, radnim zadacima i radnoj okolini. Na taj način će se povećati njihovo zadovoljstvo na poslu, a samim time i radni učinak. Počet će se stvarati i/ili osnaživati pozitivna radna atmosfera.