Trening je namijenjen:

 • poslovnim ljudima koji bi željeli unaprijediti svoje vještine prenošenja poruke i slušanja sugovornika kako bi povećali učinkovitost razmjene informacija u poslovnom i privatnom okruženju

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznavanje principa uspješne komunikacije
 • uvažavanje različitih stilova rada i razmišljanja
 • kako uspješno primjeniti komunikacijske modele u praksi
 • fleksibilnost i kreativnost  u komunikaciji
 • unapređenje organizacijske klime na svim razinama
 • povećanje radne učinkovitosti

Kratki sadržaj treninga:

 • komunikacija kao izazov – važnost komunikacije u modernoj organizaciji
 • ključni elementi uspješne komunikacije – jasnoća i jednostavnost
 • jesmo ono što komuniciramo – verbalna i neverbalna komunikacija
 • recept za uspješnu verbalnu komunikaciju
 • recept za uspješnu neverbalnu komunikaciju
 • perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja informacije
 • kako izgraditi rapor – skladan i učinkovit odnos s kolegama na svim razinama
 • aktivno slušanje
 • važnost davanja i primanja povratne informacije
 • asertivnost i rješavanje konfliktnih situacija

Metode rada:

 • predavanje u kojem je teorijski dio potkrijepljen s osobnim iskustvom trenera u korištenju komunikacijskih alata
 • vježbe iza svakog dijela treninga (interaktivnost s prisutnim polaznicima)
 • igranje uloga (interakcija sudionika treninga u prepoznavanju različitih osobnosti)

Ovim treningom osvijestit ćete važnost komunikacije u poslovanju te koristeći različite alate naučiti kako optimizirati proces prijenosa poruke između Vas i Vaših suradnika u želji za ostvarivanjem boljih poslovnih rezultata. Usvajanjem alata i vještina uspješne komunikacije sudionici komuniciraju s više sigurnosti i zadovoljstva u životu i radu čime se povećavaju mogućnosti boljih poslovnih rezultata.

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati