Alati za uspješno rješavanje konflikata

Trening je namijenjen:

 • svima koji su u direktnom kontaktu s klijentima i žele spriječiti potencijalno konfliktne situacije
 • menadžerima i djelatnicima koji žele ostvariti okruženje sa što manje destruktivnih konflikata
 • svima koji nastoje probleme rješavati konstruktivno
 • svima koji se trude u svojoj organizaciji stvoriti timski duh
 • svima koji vjeruju u potrebu nekonfliktnog rješavanja sukoba
 • svima koji se žele osjećati samopouzdano i kompetentno u komunikaciji sa zaposlenima

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • što sve može biti pozadina konflikta
 • razliku između povoda i uzroka konflikta
 • koji obrambeni mehanizmi postoje i kako ih prepoznati
 • zašto je konflikt često igrokaz u kojem igramo uloge
 • osvijestiti vlastite emocionalne reakcije
 • kako i pasivnost i agresivnost mogu biti uzrokom konflikta
 • kako biti asertivan komunikator
 • koje su moguće posljedice (cijena) konflikata
 • koji stilovi rješavanje sukoba postoje
 • kako primijeniti alate za rješavanje konflikata (“Ja poruke” i “SRP” metodu)
 • koje su riječi “toksične”
 • što učiniti kada smo treća strana u konfliktu
 • koja su pravila medijacije

Sadržaj treninga:

POZADINA KONFLIKTA (RAZUMIJEVANJE)

 • faktori koji dovode do konflikta
  • različitost percepcije, iskustva, uvjerenja (predrasuda) i ličnosti
  • (nezadovoljene) potrebe i njihov utjecaj na konflikt
  • utjecaj emocija – upravljanje reakcijama (samokontrola)
 • najčešći obrambeni mehanizmi (poricanje, racionalizacija, potiskivanje i dr.)
 • Karpmanov trokut – napadač, žrtva i spasitelj (Karpman drama traingle)
 • povod vs. uzrok konflikta

PASIVNOST ILI AGRESIVNOST KAO IZVOR KONFLIKTA

 • razlikovanje pasivne (submisivne) i agresivne komunikacije i kako ih prepoznati?
 • pasivno agresivni mehanizmi (kontriranje, sabotiranje, efekt „ekspres lonca“)
 • što je asertivna komunikacija i kako je graditi?
 • konfrontiranje vs. konflikt

KONSTRUKTIVNE METODE I SAVJETI (PRIMJENJIVI ALATI)

 • vrste (interpersonalnih) sukoba i kako ih prepoznati (sadržajni i osobni)
 • učenje sagledavanja prednosti i nedostataka svake situacije
 • empatija kao alat za ispravno razumijevanje druge strane, njenih interesa, potreba, osjećaja i stajališta, bez obzira na to kako drugu stranu doživljavamo
 • stilovi rješavanja konflikta – 4 stila: Natjecateljski stil, Kolaborativan stil, Kompromisni stil, Popustljiv stil
 • alat za konstruktivno rješavanje konflikata: „Ja poruke“
 • alat za konstruktivnu komunikaciju s teškim ljudima: „SRP“ metoda – Slaganje, razumijevanje, pružanje pomoći
 • toksične riječi
 • primjena „Metode/sindroma kuhane žabe“

DODATNI SADRŽAJ

 • model nenasilne komunikacije (NVC) Marshalla B. Rosenberga
 • sudjelovanje u konfliktu kao treća strana
 • medijacija – interveniranje u konfliktu
 • završni krug i feedback

Metode rada:

 • prezentacija
 • grupna diskusija
 • iznošenje i razmjena vlastitih iskustava
 • interaktivne vježbe i igre simulacije praktičnih primjera
 • vježbanje primjene metoda (pojedinačno) na zadane primjere
 • grupne vježbe/igre
 • analize

Trajanje treninga:

8 školskih sati

Kotizacija za otvoreni trening:

210 EUR + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi i ručak