Ciljevi treninga:

 • razumjeti pozadinu komunikacijskog procesa
 • naučiti razliku između informacije i poruke
 • naučiti kako prenosimo poruke – savjeti
 • naučiti koje komunikacijske tehnike primjenjivati u kojoj situaciji
 • naučiti kako komunikacijom možemo motivirati
 • shvatiti povezanost vrste komunikacije i uspostave kvalitetnog odnosa
 • savladati načine kako provjeriti očekivanja komunikacijom

Kratki sadržaj treninga:

I.blok – Što je uspješna komunikacija

 • J&J načelo  u komunikaciji – Jasnoća i jednostavnost – Vježba: «Prevedite u razumljiv jezik»
 • komunikacijska osmica – što znači dijalog
 • faktori koji utječu na komunikaciju: percepcija, emocije, predrasude, pozornost
 • što kažemo, a što poručujemo? (Informacije + emocije)

II.blok – Kako komuniciramo

 • aktivno slušanje – Vježba: «Origami»
 • šumovi u komunikaciji (brisanje, generalizacije, iskrivljavanje)
 • verbalna, neverbalna, paraverbalna komunikacija
 • kanali komunikacije – pisana i telefonska komunikacija (specifičnosti i pravila)
 • upit – Što je upit i kako ga riješiti? (izjavni ton)

III.blok – Komunikacijske tehnike i alati

 • empatija i razumijevanje
 • alati i tehnike: «Ja poruke» – OOZ, parafraziranje, SRP metoda – slaganje, razumijevanje i pružanje pomoći
 • zatvorena pitanja -> otvorena pitanja – Vježba: «Hrana» i vježba: «Detektiv»
 • prilagodba različitim tipovima komunikatora

IV.blok – Kako komunikacijom motivirati i uspostaviti dobar odnos (i timski duh)

 • misli – emocije – ponašanja
 • afirmativni vs. Negacijski govor Vježba: «Preformulirajte»
 • koje riječi su toksične za komunikaciju i odnos? Vježba: «Toksične riječi»
 • što je pseudoslušanje? (Savjeti, Vlastita iskustva, Iznošenje činjenica)
 • prijedlog – Što je prijedlog i kako ga usvojiti? (zahvalni ton)
 • primjedba – Što je primjedba (prigovor) i kako je prihvatiti? (potreba za uvažavanjem)
 • upravljanje očekivanjima
 • postavljanje emocionalnih granica

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i grupni rad
 • priprema prezentacije
 • izlaganje
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

8 školskih sati