Trajanje:

3 sata (pauza 10 min)

Broj sudionika:

najviše  12

Trening je namijenjen:

 • svim voditeljima, menadžerima i direktorima koje žele unaprijediti svoje komunikacijske vještine s podređenima

Kratki sadržaj:

 • Zašto ne komuniciramo dobro?
 • Naša tumačenja rečenog = Interpretacije
 • Individualne razlike = Osobni i vanjski faktori koji utječu na komunikaciju
 • Aktivno slušanje – Što nam radnici ZAPRAVO govore?
  • Kako sve ometamo slušanje?
 • Kako sve možemo prenijeti poruku radnicama, bez da išta kažemo?
  • Govor tijela (geste, mimika, kolutanje očima, dizanje obrva) i načini govora (sarkazam, podrugljivost, govor «s visoka»)
 • KOMUNIKACIJSKI ALATI – Tihi ubojice komunikacije – Što trebamo očistiti u komunikaciji?
  • SLUŠANJE: Psuedoslušanja
  • GOVOR: Toksične riječi, Ti poruke (optuživanja -> osjećaj krivnje i srama)

Kotizacija:

790,00 kn + PDV