Trening je namijenjen:

 • poslovnim ljudima koji bi željeli unaprijediti svoje vještine prenošenja poruke i slušanja sugovornika kako bi povećali učinkovitost razmjene informacija u poslovnom i privatnom okruženju

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • usvojiti komunikacijska i prezentacijska znanja
 • upoznati principe uspješne komunikacije
 • kako uvažavati različite stilova rada i razmišljanja
 • prepoznati i iskoristiti vlastiti potencijal za uspješnu komunikaciju
 • kako uspješno primijeniti komunikacijske modele u praksi
 • osvijestiti i pravilno upotrijebiti govor tijela
 • fleksibilnost i kreativnost u komunikaciji
 • pripremiti efektnu prezentaciju prilagođenu slušateljstvu
 • prilagoditi stil prezentiranja karakteristikama prezentacije i publike
 • biti uvjerljiv prezenter

Kratki sadržaj treninga:

 • što je komunikacija – ključni elementi uspješne komunikacije – jasnoća i jednostavnost
 • stvaranje prvog dojma
 • govor tijela –  jesmo ono što komuniciramo – verbalna i neverbalna komunikacija
 • ciljevi i temeljne pretpostavke uspješne komunikacije
 • kako izgraditi rapor – skladan i ucinkovit odnos s kolegama na svim razinama
 • što je aktivno slušanje i kako nam pomaže u uspostavljanju dobre komunikacije s okolinom
 • struktura prezentacije
 • pripremiti efektnu prezentaciju prilagođenu slušateljstvu
 • biti uvjerljiv predavač, prezenter
 • naučiti postavljati pitanja i držati slušateljstvo zainteresiranim tijekom prezentacije

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • izlaganje
 • snimanje kamerom
 • diskusija i analiza snimljenog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Ovim treningom osvijestit ćete važnost komunikacije u poslovanju te, koristeći različite alate, naučiti kako optimizirati proces prijenosa poruke između Vas i Vaših suradnika u želji za ostvarivanjem boljih poslovnih rezultata. Usvajanjem alata i vještina uspješne komunikacije, sudionici komuniciraju više sigurnosti i zadovoljstva u životu i radu, čime se povećavaju mogućnosti boljih poslovnih rezultata. Ujedno, usvajanjem boljih komunikacijskih alata, pospješiti će svoje prezentacijske vještine.