Trening je namijenjen:

 • poduzetnicima
 • menadžmentu
 • ključnom osoblju
 • hr specijalistima

Polaznici će naučiti sljedeće:

Kroz izlaganje, dijalog i vježbu upoznati polaznika sa procesima, postupcima i alatima u okviru strateškog menadžmenta ljudskih potencijala i osnovnim znanjima potrebnim za djelovanju na tom području:

 • kako realizirati strateške namjere, strategiju i poslovne planove organizacije kroz optimizaciju i razvoj ljudskih potencijala
 • kako izraditi, implementirati i provesti plan razvoja ljudskih potencijala
 • kako kreirati mjere i metrike po načelima opće pravde i pravednosti
 • kako razvijati i upravljati izvrsnošću ljudskih potencijala u funkciji postizanja i unaprjeđivanja organizacijske izvrsnosti

Kratki sadržaj treninga:

 • pozicija i uloga ljudskog kapitala u poduzetničkim organizacijama u post-industrijskom dobu
 • modeli razvoja konkurentske prednosti odabirom i provedbom adekvatnih strategija razvoja ljudskih potencijala
 • alati za strateške analize ljudskih potencijala
 • upravljanje portfeljem ljudi i njihovih potencijala (diferencijacije strateških pozicija, znanja i kompetencija)
 • bsc koncept za implementaciju i provedbu strategija razvoja ljudskih potencijala
 • izrada strateške mape, definiranje ključnih inicijativa i aktivnosti, pokretača i pokazatelja uspjeha
 • potporni organizacijski i upravljački alati i tehnike (sistematizacije, sustavi i modeli plaća i nagrađivanja, akti)
 • intelektualni kapital, struktura i modeli mjerenja
 • izazovi i specifičnosti strateške pozicije poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima
 • efqm model za mjerenje i upravljanje organizacijske izvrsnosti (kako se mjeri stupanj izvrsnosti ljudskih potencijala, kako se upravlja razvojem)

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8.školskih sati

Globalizacija, konkurencija, tehnološki razvoj i digitalizacija sve više jačaju percepciju da su ljudi i njihovi potencijali najvrjedniji i najvažniji dio poduzetničkih organizacija. Predstavljaju organizacijsku snagu i konkurentsku prednost u čiji razvoj i motivaciju se prioritetno ulaže energija, vrijeme i novac, a povratno se time stvaraju preduvjeti za dugoročan i održiv rast i razvoj na interes svih ostalih dionika.

Kako raste uloga ljudi kao ključnog čimbenika u poduzetničkoj organizaciji, tako jača i potreba da se uredi sustav za strateško i operativno planiranje ljudskih potencijala, upravljanje i mjerenje uspješnosti poslovanja i organizacijske izvrsnosti, definiraju mjere i metrike (pokretači i pokazatelji) iz više perspektiva, sve povezano sa strateškim namjerama, strategijom i poslovnim planom organizacije.