Trening je namijenjen:

 • menadžerima
 • voditeljima timova i projekata
 • osobama koje rade sa strankama
 • voditeljima prodaje i marketinga

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • razumjeti da je kreativnost predispozicija za inovativnost
 • razumjeti „zakone“ i strategije inoviranja
 • prepoznati vlastite inovativne i kreativne blokade
 • analizirati i identificirati vlastite inovativne i kreativne potencijale
 • razumjeti pojmove inovativnost, inovacija, inovativan pristup, „biti inovativan“
 • razumjeti kako se inovativnost i kreativnost ogledaju u svakodnevnom životu
 • vježbe i tehnike za poticanje razvoja kreativnosti i inovativnosti

Kratki sadržaj treninga:

 • karakteristike i obilježja inovacije
 • „zakoni“ i strategije inoviranja
 • kreativnost kao disciplina inovacije
 • utjecaj genetskih i memetskih predispozicija pojedinaca na individualne kreativne i inovativne razvojne potencijale
 • utjecaj vanjskih okolnosti i okruženja na poticanje ili blokiranje kreativnosti i inovativnosti
 • opis inovativnih procesa – individualnih i interaktivnih (npr. grupnih)
 • metode i tehnike za poticanje razvoja kreativnog i inovativnog načina razmišljanja – na razini pojedinca i tima – razrada tehnika po koracima koji su važni za primjenu u praksi
 • primjena tehnike 6 šešira za generiranje, analizu i evaluaciju generiranih ideja
 • mogućnosti realizacije kreativnosti i inovativnosti pojedinaca iz vlastitih svjesnih i podsvjesnih resursa
 • primjena naučenih tehnika na konkretnim primjerima polaznika treninga (npr. projektni zadatak)

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne vježbe (individualne i grupne)
 • rad u parovima
 • diskusija
 • vizualizacija

U 21. stoljeću, vremenu zasićenih i prezasićenih ponuda i tržišta, svako nastojanje za pronalaženjem novih proizvoda i usluga zahtijeva potpunu predanost pojedinaca, timova i tvrtki, kao i jasno definiranje onoga što se želi postići / dostići. Da bi uspješno prošli korake inoviranja i procesa stvaranja i testiranja inovacije, potrebno je donijeti odluku što se želi postići i po čemu će se novi proizvod / ponuda razlikovati od već postojećih. Zato je potrebno poznavati strategije razvoja inovacije ili pak strategije provedbe postupka inoviranja. Upravo o tim strategijama biti će govora na ovome treningu pri čemu će svaki polaznik trebati na trening ponijeti / donijeti vlastiti primjer proizvoda koji je u procesu inoviranja.