Trening je namijenjen:

 • menadžerima svih razina,
 • poduzetnicima,
 • vlasnicima trgovačkih društava,
 • računovodstvenom i financijskom osoblju,
 • javnom, privatnom sektoru,
 • neprofitnim organizacijama, državnim institucijama,
 • svima onima koji žele steći osnovna znanja s ovog područja

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • kroz izlaganje, dijalog i vježbu upoznati polaznike sa procesom, alatima i tehnikama menadžerskog računovodstva:
 • kako se provodi transformacija podataka iz financijskog u menadžersko računovodstvo te njihovo mjerenje
 • kako se prikupljaju podaci i osiguravaju sve relevantne informacije iz eksternog okruženja
 • kako se donose i vrednuju odluke iz područja upravljanja financijama, organizacijom i troškovima, ulaganjima, poslovnim rizicima, odnosima s dionicima

Kratki sadržaj treninga:

 • definiranje potreba, rizika i potencijala tržišta (segmentacija tržišta)
 • upravljanje troškovima (tehnike racionalizacije troškova, povezivanje troškova i aktivnosti – activity based costing, utvrđivanje troškova u cijelom životnom vijeku proizvoda i usluge – bcg matrica)
 • analiza krivulje vrijednosti (što ukloniti, što smanjiti, što povećati, što stvoriti)
 • analiza točke pokrića
 • vrednovanje investicijskih odluka
 • ključni financijski pokazatelji poslovanja (područja primjene, standardi i mjere, koncepti mjerenja i povezivanja vrijednosti pojedinih pokazatelja)

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe analize financijskih izvješća i izrade specifičnih menadžerskih izvješća
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Menadžersko računovodstvo je poslovna funkcija koja obuhvaća tehnike i procese pribavljanja financijskih i nefinancijskih informacija u svrhu donošenja boljih odluka, prevenciju i minimalizaciju poslovnih rizika, te za efikasno i efektivno upravljanje organizacijom i poslovnim procesima. Sposobnost povezivanja brojki, postotaka i koeficijenata iz internih evidencija s informacijama iz eksternog okruženja, pogotovo o ponašanju i potrebama kupaca te djelovanju konkurenata, od iznimne je važnosti za opstanak u izuzetno dinamičnom društvenom i gospodarskom okruženju. Time organizacije mogu povećati lojalnost i zadovoljstvo kupaca a konkurente nadmašiti efikasnijom prodajom, kvalitetom upravljanja i uravnoteženog odnosa sa svim dionicima.