U novonastaloj situaciji koja je stresna za sve nas i koja ispred nas postavlja nove izazove važno je da se što prije prilagodimo i organiziramo. Rad kod kuće za većinu je zahtjevna disciplina. Pa ipak, ako želite efikasno raditi kod kuće i upravljati svojim timom ili članovima projektnog tima, samodisciplina vam nije dovoljna. Morate znati kako motivirati i kako se motivirati. Motivacija je pokretač, a novonastali uvjeti rada kod kuće ponajviše utječu na motivaciju. Njen manjak nepovoljno utječe na vašu produktivnost i izaziva dodatni stres.

Osobe koje se uspješno same motiviraju uspješno dovršavaju ono što su naumile bez obzira na promjenu okolnosti. Sami sebi smo jedini trener koji je dostupan 24 sata dnevno i o kojem ovisi hoćemo li biti uspješni ili ne, a potencijal koji se oslobađa kada napore tog trenera usmjerimo na nas je neprocjenjiv.

Cilj ove edukacije je potaknuti polaznike da nauče prepoznati različita stanja vezana uz motivaciju, naučiti kako motivirati samog sebe i kako motivirati svoje suradnike u uvjetima poslovanja na daljinu. Za voditelje je važno prepoznati stanje demotiviranosti i naučiti na koje načine mogu takvo stanje mijenjati kako bi dali potrebnu podršku.
Polaznici će naučili zašto su emocije važan dio motivacijskog procesa te kako kao unutarnji pokretači utječu na proces i na naše ponašanje.

Edukacija je namijenjena:

  • Svima koji su svoj rad na radnom mjestu zamijenili radom kod kuće

Kratki sadržaj treninga:

Motivacija i samomotivacija

  • Što je motivacija, a što samomotivacija? (Upitnik motivacije koji ćete prije edukacije dobiti na e-mail)
  • Motivacijski proces: Čimbenici koji utječu na motivaciju prilikom rada od kuće
  • Kako postići što višu razinu motivacije u uvjetima u kojima se nalazimo? (Teorija Samodeterminacije; Ryan i Dece, 2000)
  • Što uništava inicijativu i motivaciju u situacijama rada kod kuće?

Specifične i praktične tehnike motiviranja i samomotiviranja (uz primjere iz prakse)

  • Kako je efikasno postavljenja svakodnevnih ciljeva povezano s motivacijom?
  • Naše automatske misli: gorivo ili kočnica?
  • Važnost dugoročne perspektive i važnost pitanja ZAŠTO
  • Važnost iniciranja poželjnog emocionalnog stanja i što sve utječe na to stanje

Trajanje edukacija:

  • 3 sata

Kotizacija:

490,00 kn + PDV