„Spriječiti je bolje nego liječiti“

Trening je namijenjen:

 • poduzetnicima
 • menadžerima
 • specijalistima za financije, računovodstvo i kontroling
 • ljudima zaduženim za suradnju sa kupcima (prodaja, marketing, …)

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati vrijednost i obujam informacija dostupnih iz eksternog i internog okruženja, te načine njihovog korištenja pri zamijeni isporučenih roba ili usluga u priljev novca na žiro račun
 • steći uvid u postupke planiranja te organizaciju procesa i aktivnosti koji se provode   pri naplati potraživanja
 • razumijeti svrhu i sustave plaće i nagrađivanja ljudi kojima se djeluje na povećanje   i ubrzanje priljeva od naplate potraživanja i optimiziraju troškovi
 • upoznati formalno-pravni okvir za naplatu potraživanja

Kratki sadržaj treninga:

 • uvid u strukturu i sadržaj temeljnih financijskih izvješća
 • osnove ekonomske analize, podatci i pokazatelji koji se koriste u svrhu ocjenjivanja financijskih rizika
 • modeli i alati za prikupljanje dostupnih eksternih i internih podatka, te njihovo pretvaranje u informacije za segmentaciju tržišta, prodajnih i marketinških kanala i aktivnosti
 • postupak operativnog i financijskog planiranja naplatu u okviru procesa poslovnog planiranja
 • organizacija procesa naplate (pismena, direktna komunikacija, razni učesnici, povećavanje pritiska …)
 • sistemi za uređivanje dijela plaća ili zarada prema rezultatima rada vezani za rezultate u naplati potraživanja
 • vrste i uloge instrumenta osiguranja plaćanja
 • novosti u zakonskoj regulativi.

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Novac nije svrha postojanja poduzetničke organizacije, ali je KISIK bez kojeg se ta svrha ne može realizirati. Prema zakonskog regulativi, a sasvim u skladu s logikom poduzetništva, poslovni subjekti odlaze u stečaj ne zbog gubitaka nego iz razloga nelikvidnosti i insolventnosti, nesposobnosti da uredno podmiruju obveze prema svojim vjerovnicima.

U duhu stare izreke „SPRIJEČITI JE BOLJE NEGO LIJEČITI“, uredna naplata potraživanja i likvidnost prvenstveno se osigurava prevencijom, pravovremenim korištenjem i razumijevanjem dostupnih informacija, a potom dobro organiziranim postupkom utemljenom na zakonima i pravilima komunikacije s kupcima. Za sve to je potrebno da ljudi, najvažnija sastavnica i vrijednost poduzetničkih organizacija, budu primjereno obučeni i motivirani.

Takvim pristupom, upravljanje odnosa s kupcima i novčanim tijekom pravilno se tretiraju kao strateška područja čiji postavljeni ciljevi, kada se realiziraju, jamče zadovoljstvo za sve dionike (stakeholdere), interesne grupe ovisne i zainteresirane za uspjeh pojedine poduzetničke organizacije