Trening je namijenjen:

 • srednjem i visokom menadžmentu u organizacijama
 • službama za ljudske resurse

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • kako definirati potrebne kompetencija kandidata
 • kako prepoznati sposobnosti, interese i vrijednosti kandidata
 • kako provoditi selekcijski intervju

Kratki sadržaj treninga:

 • tehnika “pakiranje mentalnih kutija” radi boljeg razumijevanja prirode osobnih sposobnosti + test za provjeru osobnih sposobnosti
 • vrijednosti – ključni pojam u razumijevanju ljudi
 • interesi – kako možete otkriti je li osoba inovativna, zahtijeva li raznolikost ili preferira rutinske aktivnosti
 • motivacija – magični faktor postignuća
 • intervju – kako postaviti prava pitanja i pravilno interpretirati odgovore

Metode rada:

 • prezentacija sadržaja
 • vježbe (radionice)
 • diskusija
 • simulacija intervjua
 • razmjena znanja i iskustva
 • hand out materijali

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

U tu svrhu, umjesto intenzivnog, s gubitkom vremena i troškovima povezanog provjeravanja kandidata i njihovog provlačenja kroz različite psihološke mjerne instrumente (što za mnoge predstavlja stresno i frustrirajuće iskustvo), nudimo jednostavnu, ekonomičnu (kratku) i praktičnu (odmah i lako primjenjivu) metodu procjene kroz grupni rad u ugodnoj i poticajnoj atmosferi.
Naglasak je treninga na vježbanju praktičnih vještina, lako primjenjivih u realnom poslovnom okruženju, a posebno interpersonalnih vještina (soft skills).
Bit treninga je da polaznici prihvate način razmišljanja koji će im pomoći da tijekom selekcijskog procesa razumiju prirodu ljudskih sposobnosti, interesa i vrijednosti te da savladaju tehniku vođenja intervjua kako bi potencijalnim kandidatima postavili odgovarajuća pitanja i njihove odgovore protumačili na pravi način.
U prvom dijelu treninga, nakon upoznavanja, sudionicima se kroz interaktivne aktivnosti nudi novi model razumijevanja prirode ljudskih sposobnosti zvan “pakiranje mentalnih kutija” koji olakšava snalaženje u raznolikosti ljudskih sposobnosti i vještina i omogućuje njihovo povezivanje s aktivnostima potrebnim za obavljanje posla.
Središnji dio treninga rezerviran je za radionice koje se bave temama vrijednosti, interesa i motivacije, najvažnijim prediktorima uspješnosti u poslu.
Poseban izazov predstavlja vježba selekcijskog intervjua koja se izvodi tako da polaznici intervjuiraju jedni druge, a mentor ih pritom upućuje na pogreške i daje komentar njihovog rada.