Trening je namijenjen:

 • svima koji žele saznati zašto je neverbalna komunikacija izuzetno važna u komuniciranju uopće (čini najveći dio komunikacije)
 • svima koji žele naučiti čitati „govor tijela“ i uskladiti osobne verbalne i neverbalne poruke

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • što je sve neverbalna komunikacija
 • što znače pojedini neverbalni znakovi
 • koji su urođeni, a koji kulturološki određeni neverbalni znakovi
 • kako neverbalna komunikacija može pojačati, oslabiti ili neutralizirati značenje poruke
 • kako ljudi „čitaju“ poruke koje šalje tijelo

Kratki sadržaj treninga:

 • vrste neverbalnih znakova
 • čitanje neverbalnih znakova
 • načini neverbalnog komuniciranja
 • prvi dojam: pogled, mimika, držanje, stav
 • pravila neverbalnog komuniciranja u zadanim situacijama
 • prostor komuniciranja: udaljenost, odnosi i raspored sudionika u komunikaciji
 • proksemički elementi komunikacije

Metode rada:

 • video primjeri komunikacijskih situacija
 • interaktivne vježbe – igranje uloga
 • kviz
 • snimanje kamerom i analiza

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati