Trening je namijenjen:

 • svim upravljačkim razinama
 • direktorima i rukovoditeljima na različitim razinama unutar poduzeća
 • svim zaposlenicima
 • direktorima srednjih i malih poduzeća

Kratki sadržaj treninga:

 • Svrha kvalitetnog upravljanja vremenom
 • Upravljanje vremenom kao upravljanje sobom
 • Analiziranje trenutačnog korištenja vremena i osvještavanje postojećih navika
 • Prepreke i pogreške koja najčešće činimo
 • Tehnike planiranja vremena
 • Važnost točnog određivanja ciljeva – SMART ciljevi
 • Metodologija dogovaranja i delegiranja ciljeva
 • Praćenje i analiza dogovorenih/ostvarenih ciljeva
 • Što su „kradljivci vremena“ i kako ih prepoznati
 • Kontrola aktivnosti koje nepotrebno troše vrijeme
 • Primjena novog načina planiranja vlastitog vremena, analiza ishoda njegove implementacije i rad na eventualnim korekcijama
 • Organizacija posla i svakodnevnih aktivnosti
 • Prioretiziranje
 • Tehnike i alati za poboljšanje osobne učinkovitosti
 • To-do lista
 • Hitno/bitno metoda
 • ALPEN metoda
 • «sređivanje stvari» po GTD metodoligiji
 • Organizacija radnog prostora
 • Delegiranja: kada, kako i kome
 • Povezanost osobne učinkovitosti i stresa na poslu, te osobne učinkovitosti i stresa u privatnom životu
 • Karakteristike uspješnih ljudi

Ciljevi treninga:

 • Osvijestiti važnost aktivnog pristupa u organizaciji vremena i radnih zadataka
 • Prepoznati vlastite ciljeve i prioritete
 • Osvijestiti vlastiti pristup u organizaciji vremena i zadataka: prepoznati prednosti i nedostatke
 • Prepoznati najčešće greške koje radimo – samoanaliza
 • Koristiti praktične i učinkovite alate organizacije vremena i zadataka kako bi poboljšali osobnu učinkovitost i učinkovitost poslovne okoline
 • Prepoznati vlastite ciljeve i prioritete
 • Odrediti što nam je najvažnije obaviti (ciljevi), i kako to postići u optimalnom vremenu
 • Osvijestiti i promijeniti svoj odnos prema svojem i tuđem vremenu: kako ga trošimo, kome ga dajemo; prepoznati i uhvatiti „ kradljivce vremena“
 • Kada, kako i kome delegirati
 • Izboriti se za vlastito vrijeme, a da se pritom ne ugrožava poslovni proces
 • Poboljšati vlastite sposobnosti upravljanja vremenom u svrhu poboljšanja efikasnosti i motivacije
 • Odrediti što nam je najvažnije obaviti (ciljevi), i kako to postići u optimalnom vremenu
 • Osvijestiti i promijeniti svoj odnos prema svojem i tuđem vremenu: kako ga trošimo, kome ga dajemo, prepoznati i uhvatiti „ kradljivce vremena“
 • Naučiti delegirati manje važne zadatke
 • Naučiti se zboriti se za vlastito vrijeme
 • Usvojiti tehnike poboljšanja vlastitih sposobnosti upravljanja vremenom

Trajanje  treninga:

 • 10 do 16.30h

Kotizacija za otvoreni trening:

1.490,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi i ručak

NAPOMENA: Za tri i više prijavljenih polaznika iz iste tvrtke odobravamo 10% popusta