Trening je namijenjen:

 • profesionalcima koji sudjeluju u prijenosu znanja
 • HR menadžerima
 • Poslovnim trenerima

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • osigurati bolji i kvalitetniji prijenos informacija u svakodnevnom poslu
 • usvojiti prezentacijske vještine
  • usvojiti načela (uspješne) komunikacije u situacijama prezentiranja
  • osvijestiti osnove verbalne i neverbalne komunikacije te ih uspješno primijeniti u prezentiranju
  • naučiti jasno, strukturirano i zanimljivo prenositi ključne informacije
 • definirati ciljeve koje želimo postići prezentiranjem sadržava
 • kako ostaviti dobar dojam na slušatelje (pridobiti i zadržati pažnju slušaća)
 • kako biti uvjerljiv u prezentaciji
 • prilagoditi stil prezentiranja karakteristikama prezentacije i publike
 • dati i primiti povratnu informaciju
 • naučiti postavljati i odgovarati na pitanja i upravljati pažnjom slušatelja
 • naučiti kvalitetno prenijeti znanja

Kratki sadržaj treninga:

 • tehnike usmjeravanja pažnje
  • privlačenje i zadržavanje pažnje slušatelja
  • karakteristike pažnje slušača
  • selektivnost pri percipiranju
  • fokus pažnje i periferna pažnja
  • faktori koji utječu na pažnju
 • tehnike prezentiranja ključnih informacija
  • načelo jasnoće i jednostavnosti
  • metode prijenosa informacije i znanja
  • kanali komunikacije i njihove prednosti i slabosti
  • kako zanimljivo prezentirati sadržaj – Hot buttons
  • zašto prezentiramo?
  • što ljudi žele čuti?
  • važnost ciljeva za dobru prezentaciju
  • ciljna publika
  • BOMBER B – struktura dobre prezentacije
  • karakteristike uspješnog prezentatora
  • prepoznavanje vlastitog stila prezentiranja
 • provjeravanje razumijevanja
  • tehnika parafraziranja
  • tehnika sumiranja
 • tehnika postavljanja pitanja
  • vještine postavljanja pitanja
  • zašto postavljati pitanja
  • vrste pitanja
  • kako odgovoriti na pitanja?
 • aktivno slušanje
  • zašto ne slušamo?
  • zapreke kod slušanja
  • vrste slušanja (pasivno/selektivno/defanzivno/aktivno)
  • pseudoslušanje
 • tehnike davanja povratne informacije (feedbacka)
  • pravila feedbacka
  • kada izbjegavati negativni feedback
  • verbalni i neverbalni feedback
  • osvještavanje važnosti pružanja adekvatnog feedbacka
 • didaktičke metode poučavanja i i mentoriranja
  • krivulja učenja
  • stilovi komunikacije
  • odabir načina rada: individualni/grupni – prednosti i nedostaci
  • didaktička sredstva

 Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i grupni rad
 • priprema i uvježbavanje prezentacije
 • diskusija
 • snimanje kamerom
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

16 školskih sati