Trening je namijenjen:

 • svima koji su poslovno orijentirani na prezentiranje manjoj ili većoj grupi ljudi

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • pripremiti efektnu prezentaciju prilagođenu publici
 • pridobiti publiku za vlastite stavove i ideje te kako publici prilagoditi sadržaj i stil prezentiranja – stvaranje naklonosti
 • usvojiti načela (uspješne) komunikacije
 • osvijestiti važnost vlastitog glasa i dikcije u razumljivom izražavanju
 • obogatiti vlastiti govorni izraz (logika u govoru, stanke, govorni tempo, govorna rečenica
 • osvijestiti vlastite neverbalne znakove te ih uspješno primijeniti u praksi
 • izraditi strukturu i sadržaj prezentacije
 • primijeniti elemente uvjerljivosti i argumentacije u prezentaciji
 • prepoznati znakove treme i usvojiti tehnike za njihovo umanjivanje
 • pravilno reagirati na neočekivana pitanja
 • usvojiti prezentacijske vještine – princip – „manje je više“

Sadržaj  treninga:

 • izrada kvalitetne prezentacije
 • usvajanje karakteristika uspješnog prezentera
 • postavljanje okvira prezentacije
 • kreiranje strukture i sadržaja prezentacije
 • privlačenje i zadržavanje pažnje slušatelja
 • pridobivanje publike za sebe
 • izgrađivanje vlastitog stila prezentiranja
 • korištenje tehničkih pomagala u cilju uspješnog prezentiranja
 • osvještavanje važnosti pružanja adekvatne povratne informacije (feedback)
 • usvajanje vještina potrebnih za pružanje povratne informacije
 • odgovaranje na nepredviđena pitanja slušatelja
 • uvježbavanje prezentacijskih vještina

Metode rada:

 • teoretski dio podržan PowerPoint prezentacijom – 30 % treninga
 • praktični dio – vježbe iza svakog dijela treninga, izrada prezentacije, snimanje kamerom i analiza – 70 %
 • stalna komunikacija s polaznicima tijekom treninga
 • pripremni zadaci za pojedinu fazu treninga
 • evaluacija – snimanje kamerom ( prvo snimanje – zatečeno stanje, drugo snimanje – nakon analize i primjene uputa i sugestija)
 • analiza snimljenog materijala uz osvrt na sadržajni i izvedbeni dio prezentacije (glas, dikcija, neverbalna komunikacija, logika i argumentacija, vrednote govornog jezika)

Trajanje treninga:

9.30 do 15.30

Kotizacija za otvoreni trening:

215,00 EUR + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • snimanje kamerom i videozapis
 • coffee break-ovi i ručak

Istraživanja pokazuju da se samo 5% izvrsnih govornika rađa s vještinama kojima plijene pažnju auditorija. Svi ostali primorani su govorničke vještine razvijati i usavršavati. Na sreću, govorničke se vještine mogu usvojiti pa uz nešto napora i mnogo vježbe može se postati vješt govornik. Svako izlaganje nije tek puki govor ili PowerPoint prezentacija koju ćemo održati. Svako izlaganje čini niz elemenata koji moraju biti usklađeni kako bismo ostavili utisak na publiku kojoj se obraćamo. To je prije svega glas, izgovorena riječ, jasno i sažeto izražavanje, neverbalni znakovi i govor tijela. Svakim nabrojenim dijelom šaljemo našoj publici poruku. Hoće li ona biti prihvaćena, ovisi o tome koliko smo svjesni vlastitih dobrih govorničkih vrednota i znamo li ih upotrijebiti. Ali naklonost publike za nas i naše izlaganje ovisi i o tome koliko smo svjesni vlastitih nedostataka koje smo spremni umanjiti ili sasvim otkloniti. Ako svemu ovome još dodamo i stres koji neminovno prati svaki javni nastup jedino je rješenje kvalitetna priprema i puno, puno vježbe.