Trening je namijenjen:

 • trening je namijenjen svima koji u maloprodaji komuniciraju sa strankama, a posebno osoblju i voditeljima maloprodajnih lokacija.

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • razviti opće i specifične komunikacijske vještine kod polaznika
 • unaprijediti prodajne vještina u maloprodaji u cilju bolje usluge kupcima ali i veće prodajne učinkovitosti
 • koristiti poznato i nepredviđeno u motiviranju kupaca, prema modelu vizualizacija i asocijacija u cilju jačeg utjecaja na način pamćenja i donošenja odluke kod kupca
 • definirati i uvježbati načine dodatne i povezane prodaje
 • odrediti najbolje načine za rješavanje reklamacija i prigovora u prodaji
 • postaviti temelje za stvaranje trajnijih odnosa s kupcima

Kratki sadržaj treninga:

 • motivacijski faktori kod kupca;
  • zašto, kod koga i što kupci kupuju
  • kako i zašto kupci donose odluke
  • što kako i zašto kupci pamte?
  • kako kupac doživljava prodavača
 • kako voditi i kontrolirati komunikaciju
 • kako “otvoriti” komunikaciju
 • usklađivanje i “ugađanje” percepcije
 • verbalni i neverbalni alati i tehnike kontrole
 • kako smanjiti negativan utjecaj čimbenika koji ometaju komunikaciju
 • kako komunicirati s više kupaca
 • kako ustanoviti želje, potrebe, očekivanja i ključne emocije koje navode na kupnju
 • kako stimulirati i modelirati motivirajuće emocije kod stranke na suptilan i nenametljiv način
 • kako najbolje prezentirati proizvod i cijenu
 • koji su uzroci neodlučnosti ili otpora stranke
 • kako otklanjati otpore – kako kod kupca potaknuti zadovoljstvo posjedovanja
 • što su to proizvodi dodane vrijednosti (up-sell) i povezani proizvodi (cross-sell) i kako ih sada nudimo?
 • kako ponuditi dodatne i povezane proizvode – zašto “još nešto?” nije dovoljno
 • kako predvidjeti komentare stranke
 • kako optimalno ponuditi proizvod dodane vrijednosti a kako povezani proizvod; priprema i igranje uloga prodavač – kupac u radnim grupama
 • kako postupiti u konfliktnim situacijama
 • kako zaključiti komunikaciju sa strankom
 • kako se razlikovati od konkurencije

Metode rada:

 • predavanje u kojem je teorijski dio potkrijepljen s osobnim iskustvom polaznika
 • analiza na primjerima iz prakse polaznika
 • vježbe iza svakog dijela treninga (interaktivne i didaktičke) – vježbe i primjeri sačinjavaju 60 – 70% sadržaja treninga i uključuju igranje uloga i uvježbavanje stvarnih situacija te rješavanje zadataka
 • praktične vježbe odvijaju se u manjim “radnim grupama” koje se sastoje od dva do četiri polaznika

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Kupci u maloprodaji ponekad prigovaraju da im prodavači ne posvećuju dovoljno pažnje – ili se žale na njihovu nametljivost.

Najvažniji razlog takvog odnosa je neadekvatna komunikacija između kupca i prodavača, koju primarno treba inicirati i kontrolirati prodavač.

Uostalom, ne postoji uspješan prodavač koji nema razvijenu i kvalitetnu komunikaciju sa svojim kupcima. Na ovom treningu sagledati ćemo komunikaciju iz više perspektiva, kroz brojne praktične primjere i situacije, definirati što je čini uspješnom i uvježbati načine kako da to postane.