Trening je namijenjen:

 • menadžerima
 • rukovoditeljima svih razina
 • svima koji žele unaprijediti osobne kompetencije i raditi na osbnom razvoju

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • osvijestiti vlastitu emocionalnu inteligenciju
 • na koje načine razviti emocionalnu inteligenciju
 • primijeniti usvojene spoznaje u svakodnevnom životu
 • prepoznati emocije kod suradnika
 • značenje i važnost emocionalne inteligencije u poslovnom životu
 • razviti temeljne vještine emocionalne inteligencije
 • ostvariti harmoničan i uspješan odnos s drugim ljudima
 • koristiti osobna emocionalna stanja za postizanje bitnih ciljeva

Kratki sadržaj treninga:

 • što su emocije i kako nastaju
 • utjecaj emocija na naše razmišljanje i ponašanje
 • zbog čega emocije dovode do „tunelskog“ vida
 • što je emocionalna inteligencija i kako nam može pomoći u svakodnevnom privatnom i poslovnom okruženju
 • komponentne emocionalne inteligencije
 • razvijanje emocionalne inteligencije
 • prepoznavanje emocija kod drugih osoba
 • korištenje energije negativnih osjećaja
 • korištenje vlastitih emocionalnih stanja za ostvarenje bitnih ciljeva
 • ostvarenje harmoničnih i uspješnih odnosa s drugim ljudima

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • igranje uloga (rad s kolegama različitih osobnosti)
 • individualni i grupni rad
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Emocionalnu inteligenciju različiti autori tumače kao sposobnost rješavanja apstraktnih problema, sposobnost učenja ili pak kao sposobnost snalaženja u novim situacijama.
Prema definiciji Saloveya i Mayera, radi se o sposobnosti prepoznavanja značenja emocionalnog sklopa, kao i prosuđivanje i rješavanje problema vezanih za emocionalne kontakte, a sve je vezano za emocionalni kontekst.
Prema nešto složenijoj definiciji, riječ je o hijerarhijski složenom setu sposobnosti od najjednostavnijih do složenih osobina koji uključuju percepciju i izražavanje emocija, korištenje emocija kao pomoć u mišljenju, razumijevanje emocija te reflektivno upravljanje emocijama. Emocionalna inteligencija može se primjenjivati u timskom radu, partnerskim odnosima, otvorenoj komunikaciji s radnicima te za razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija.