Trening  je namjenjen:

 • rukovoditeljima svih razina
 • slobodnim poduzetnicima
 • svima koji žele unaprijediti osobne i društvene kompetencije i razviti svoje sampouzdanje
 • svima koji žele bolje razumjeti sebe i druge te poboljšati svoje međuljudske odnose

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • bolje upoznavanje sebe
 • bolje prihvaćanje sebe i drugih
 • osvijestiti važnost isticanja pozitivnih osobina kod sebe i drugih kako bi se razvila tolerancija, povjerenje  i želja za suradnjom
 • naučiti uspostaviti kontakt sa samim sobom i drugima
 • razviti samopouzdanje – slika o sebi je osnova samopouzdanja

Kratki sadržaj treninga:

 • razvoj emocionalne pismenosti
 • sistematizacija i proširenje znanja i iskustava
 • prepoznavanje sličnosti i razlika u emocionalnim doživljajima i načinima izražavanja emocija
 • bolje razumijevanje značaja i načina formiranja stavova
 • razumijevanje složene strukture stavova i načina njihovog mijenjanja
 • razumijevanje značaja stavova u poslovnoj sferi
 • osvješćivanje naših temeljnih odgovornosti
 • bolje razumijevanje značaja odgovornosti na poslu
 • razmjena iskustava sudionika o pitanjima vezanim za odgovornost
 • jačanje grupne kohezije razumijevanjem načina razmišljanja sudionika

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • rješavanje testova
 • igranje uloga (rad s kolegama različitih osobnosti)
 • individualni i grupni rad
 • diskusija

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Što donosimo sa sobom na posao?