Predviđeno trajanje on-line treninga: 7 šk. sati
Broj polaznika: do 10

Trening  je namijenjen:

 • Rukovoditeljima
 • Tim liderima
 • Srednjem i visokom menadžmentu u organizacijama od kojih poslovno okruženja zahtijeva brzo reagiranje i prilagodbu

Kratki sadržaj treninga:

 • Što je promjena i zašto je važna (zablude i istine)
 • Koji su načini reagiranja na nju (proaktivnost, reaktivnost, agresivnost, pasivnost)
 • Koji su uzroci otpora prema promjenama, zašto se javljaju i kako ih prevladati
 • Planiranje promjene (analiza situacije, postavljanje cilja, osmišljavanje ključnih koraka)
 • Važnost komunikacije u procesu provođenja promjene i kako ju učinkovito isplanirati
 • Promjena kao motivator
 • Ključni elementi donošenja odlukev
 • Stilovi odlučivanja
 • Kotterov model upravljanja promjenama u 8 koraka
 • Definiranje problema
 • Preliminarna pitanja
 • Postavljanje dobro oblikovanih ishoda
 • Generiranje ideja (brainstorming, morfološka analiza, sinektika)
 • Tehnike ocjenjivanja i usporedbe alternative
 • Modeli donošenja odluka – metodologija i tehnike
 • Važnost misaonog postava (mindset, Dweck) u procesu upravljanja promjenama

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • Razumjeti prirodu i važnost promjena
 • Prepoznati uzroke otpora prema promjenama i efikasno odgovoriti na njih prije provedbe promjene
 • Naučiti učinkovito planirati i provesti promjenu
 • Razviti kod sebe i svojih ljudi pozitivan stav prema promjenama koji motivira na akciju
 • Naučiti moguće strategije i tehnike provedbe odluka
 • Razlikovati odgovornost za rezultat i odgovornost za zadatak
 • Osigurati usklađenost odluka sa ciljevima organizacije te koristiti kreativnost u svrhu učinkovitog suočavanja sa izazovima
 • Osvijestiti važnost misaonog postava (mindset) i naučiti kako potaknuti poželjan misaoni postav

Trajanje treninga:

 • Od 10 do 16.30h

Kotizacija za otvoreni trening:

1.490,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi i ručak