Trening je namijenjen:

 • direktorima prodaja, prodajnim menadžerima
 • voditeljima prodaja i prodajnih timova
 • prodajnim predstavnicima, prodavačima
 • svim djelatnicima koji sudjeluju u prodajnoj procesu s kupcima,  potrošačima  roba i korisnicima usluga

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • razumjeti pozadinu prigovora/reklamacija
 • prepoznati narušenu potrebu klijenta kada ima prigovor/reklamaciju
 • naučiti koje riječi su toksične
 • naučiti koje komunikacijske tehnike primjenjivati u kojoj situaciji
 • savladati tehnike nošenja sa stresom
 • znati postaviti emocionalnu granicu
 • naučiti prepoznati stupanj i potencijal prigovora/reklamacije

Kratki sadržaj treninga:

Definiranje najčešćih prigovora i istraživanje pozadine prigovora

 • što je prigovor
 • prepoznavanje najčešćih prigovora/reklamacija
 • stupnjevanje prigovora i prepoznavanje potencijala prigovora
 • vrste prigovora
 • kategoriziranje prigovora prema vrsti prigovora/reklamacije

Što je u pozadini prigovora:

 • analiza strukture prigovora (analiza rečenica)
 • hijerarhija potreba
 • istraživanje narušene potrebe u pozadini prigovora
 • što kažemo, a što poručujemo?
 • koje riječi su toksične?

Komunikacijske tehnike i alati:

 • vrste komunikacije (verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija) i nedostaci svakog kanala u uspješnom prenošenju poruke
 • alat: uspješno aktivno slušanje i parafraziranje (vježbe)
 • kako pružiti neželjenu informaciju na ugodan način – vježbe
 • tehnika “srp” slaganje -razumijevanje-pružanje pomoći
 • primjeri za vježbu

Alati za uspješnije komuniciranje u zahtjevnim situacijama:

 • samokontrola – kontrola misli, kontrola emocija, kontrola reakcija
 • povezanost misli i emocija s reakcijama
 • postavljanje emocionalnih granica
 • tehnike nošenja sa stresom i provedba vježbi

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i grupni rad
 • priprema prezentacije
 • izlaganje
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati