Kako voditi u različitim situacijama

Trening je namijenjen:

 • managerima svih razina
 • direktorima malih i srednjih poduzeća
 • voditeljima timova
 • voditeljima projekata
 • izvršnim direktorima srednjih i manjih obrta i poduzeća
 • svima onima koji upravljaju timovima i žele unaprijediti svoj stil vođenja i postići bolje poslovne rezultate

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • prepoznati vlastiti dominantni stil vođenja
 • prepoznati razinu spremnosti svojih zaposlenika, njihovu razinu znanja i motiviranosti
 • usvojiti praktična znanja za motivaciju i razvoj zaposlenika
 • osvijestiti važnost uloge voditelja i što ta uloga podrazumijeva
 • kroz vježbe napraviti matricu zaposlenika sa njihovim  karakteristikama, te uskladiti stil vođenja s tim karakteristikama
 • strateški sagledati razvojne mogućnosti svog tima i sposobnost istog za ostvarenje rezultata
 • prepoznati razvojne faze svojih djelatnika u pojedinoj vještini / znanju / kompetenciji
 • znati dati djelatnicima učinkovit korektivan feedback u odnosu na njihov učinak
 • odabrati odgovarajući stil vodstva (praktično će isprobati različite stilove)

Kratki sadržaj treninga:

 • koji je vaš dominantni stil vođenja
 • koji su mi stilovi vodstva na raspolaganju
 • kako odabrati pravi stil i uspješno razvijati svoj tim
 • kako prepoznati razvojne faze svojih zaposlenika u pojedinoj vještini/znanju
 • kako prepoznati razinu motivacije zaposlenika i kako je promijeniti ako je potrebno
 • kako identificirati ključna područja razvoja svojih zaposlenika
 • praktične vježbe različitih stilova vođenja na konkretnim primjerima iz prakse

Metode rada:

 • prezentacija
 • primjeri
 • interaktivna diskusija
 • razmjena znanja i iskustava
 • vježbe na temelju najboljih svjetskih praksi
 • analize konkretnih primjera uspješnog vođenja

Trajanje treninga:

 • 2 trening dana

Biti fleksibilniji vođa koji prepoznaje koji pristup treba primijeniti u pojedinoj poslovnoj situaciji, dovest će vaš tim do veće produktivnosti i boljih poslovnih rezultata.

 Ako ste do sada vodili manji ili veći tim, vjerujemo da ste se našli u situaciji u kojoj ste „zapeli“ s nekim od članova tima ili ste uvidjeli da vaš uobičajeni način vođenja ne funkcionira, a niste znali kako brzo i efikasno reagirati u danoj situaciji.

Ključ leži upravo u modelu situacijskog vodstva, koji vam na izbor daje nekoliko različitih stilova vođenja i time povećava vašu fleksibilnost u svakoj poslovnoj situaciji. Koji ćemo stil vođenja primijeniti, ovisi u dvije ključne dimenzije: razini znanja i stručnosti članova tima te njihove trenutne motiviranosti da obave zadani zadatak.

Kotizacija za otvoreni trening:

400,00 EUR + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi
 • ručak