Trening je namijenjen:

 • članovima uprave i izvršnom menadžmentu većih tvrtki
 • glavnim direktorima srednjih i manjih poduzeća
 • direktorima sektora razvoja poslovanja, hrm menadžerima, marketing menadžerima, direktorima prodaje

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • suvremeni pristup strateškom menadžmentu
 • akceptirati načela izrade strateške analize unutarnjeg stanja i dijagnoze okruženja poduzeća
 • shvatiti važnost oblikovanja i uspješne provedbe strategije poduzeća
 • proniknuti u multidimenzionalnost činjenice kako su opstanak i profitabilnost poduzeća dominantno određeni njegovim strateškim opredjeljenjem
 • primjena stečenih znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi

Kratki sadržaj treninga:

 • pregled temeljnih informacija o strateškom menadžmentu: pojmu, značenju i odrednicama
 • analiza kompleksnosti i dinamike okruženja poduzeća, gospodarskih dimenzija globalizacije i internacionalizacije
 • Porterov model pet tržišnih sila
 • ključni čimbenici uspjeha tvrtke (key success factors)
 • benchmarking i reinženjering poslovnih procesa te proces kontrole
 • primjene strategije s modalitetima praćenja aktivnosti konkurencije i trendova kod kupaca
 • 10 odlika pobjedničkih lidera
 • uvid u koncept strateškog planiranja, ostvarenje pretpostavki za uspješnu izradu strateških planova i formuliranje strategije
 • ključni dokumenti strateškog menadžmenta
 • kreiranje budućeg strateškog profila tvrtke
 • modeli rasta poduzeća

Metode rada:

 • Powerpoint prezentacija
 • analize na primjerima najboljih domaćih i svjetskih praksi
 • testovi i vježbe
 • dijagnoza stanja i rješavanje problema poduzeća iz stvarnih poslovnih slučajeva
 • interaktivna razmjena znanja i iskustava kroz razgovor i diskusiju
 • timska radionica na konkretnom primjeru

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Kako sigurno voditi poduzeće u neizvjesnu budućnost: “Strateg je onaj koji razmišlja u okvirima namjera organizacije, ispituje vanjsko okruženje, procjenjuje očekivanu ili moguću budućnost organizacije te utvrđuje opći smjer kojim ona mora krenuti.” – Karl Albrecht

Globalizacija, konkurencija, tehnološki razvoj i digitalizacija sve više jačaju percepciju da su ljudi i njihovi potencijali najvrjedniji i najvažniji dio poduzetničkih organizacija. Predstavljaju organizacijsku snagu i konkurentsku prednost u čiji razvoj i motivaciju se prioritetno ulaže energija, vrijeme i novac, a povratno se time stvaraju preduvjeti za dugoročan i održiv rast i razvoj na interes svih ostalih dionika.

Kako raste uloga ljudi kao ključnog čimbenika u poduzetničkoj organizaciji, tako jača i potreba da se uredi sustav za strateško i operativno planiranje ljudskih potencijala, upravljanje i mjerenje uspješnosti poslovanja i organizacijske izvrsnosti, definiraju mjere i metrike (pokretači i pokazatelji) iz više perspektiva, sve povezano sa strateškim namjerama, strategijom i poslovnim planom organizacije.