Top savjeti za poboljšanje cash flowa

Trening je namijenjen:

 • poduzetnicima
 • menadžerima i djelatnicima u knjigovodstvima, odjelima financija, računovodstvu i kontrolingu
 • ključnom osoblju zaduženom za strateško upravljanje
 • svima zainteresiranima da osvježe i prošire svoja znanja iz područja ekonomije

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati polaznike sa procesom upravljanja novčanim tijekom, posebno u krizi, te osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za optimizaciju odnosa imovine i obveza:
 • osnove financijskog kontrolinga
 • korištenje internih i eksternih analiza
  • pokazatelji uspješnosti upravljanja novčanim tijekom
  • donošenje odluka i djelovanje u različitim okolnostima (uspjeh, kriza, stagnacija)
  • vrednovanje poslovnih subjekata

Kratki sadržaj treninga:

 • kako se izrađuje izvješće o novčanom tijeku, direktnom ili indirektnom metodom?
 • operativni, investicijski, financijski i neto novčani tijek
 • informacije koje pruža izvješće o novčanom tijeku
 • kako ih povezivati s pokazateljima izvedenim iz računa dobiti i gubitka i bilance stanja te drugim dostupnim informacijama?
 • kako upravljati odnosima između imovine i obveza, kako ih optimizirati?
 • eksterna „pravila igre“ pri optimizaciji, zakoni i drugi zakonski akti, interne politike
 • razlika između optimizacije i nelegitimnog uljepšavanja bilance
 • sustavi rane identifikacije poremećaja i prevencije rizika
 • načelo fer vrijednosti

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Značajan je broj primjera kada je poslovni subjekt ostvario visoke stope dobiti, a unatoč tome bankrotirao zbog manjka gotovine proisteklog iz nemogućnosti naplate potraživanja ili sličnih razloga. Ovakva vrsta neposredne opasnosti izražena je danas, u vrijeme snažne društvene i ekonomske krize, u Hrvatskoj, i nema poslovnog subjekta koji smije zanemariti važnost upravljanja likvidnim sredstvima i dobro usklađene odnose imovine i obveza.
Zato, iskusniji i educiraniji poduzetnici i menadžeri čitaju financijska izvješća obrnutim redoslijedom. Prioritet poklanjaju bilješkama uz financijske izvještaje i izvještaju o novčanom toku, zatim imovinskoj bilanci a tek za kraj očitavaju podatke iz računa dobiti i gubitka. Prilikom financijske analize poduzeća, najvrjednije informacije sadržane u izvještaju o novčanom tijeku često se zaobilaze ili namjerno ignoriraju jer interpretacija pozicija izvještaja o novčanom toku i vezanih pokazatelja o odnosima imovine, kapitala i obveza zahtjeva relativno viši nivo znanja iz ekonomike poslovanja i analitike.
Raspolaganje tim informacijama i njihovo razumijevanje jača organizacijsku sposobnost da savladava financijske rizike te osigurava likvidnost i solventnost poslovnog subjekta. Uz to indicira procjenu kvalitete zarada, stupanj obnovljivosti poslovnih resursa te konkurentnost.