Trening je namijenjen:

 • rukovoditeljima
 • tim liderima
 • srednjem i visokom menadžmentu u organizacijama od kojih poslovno okruženje zahtijeva efikasno provođenje internih i eksternih projekata

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • kako efikasno postaviti i planirati projekt
 • kako efikasno provoditi implementaciju projekta i njegovu kontrolu
 • kako postati uspješan project manager

Kratki sadržaj treninga:

 • osnove project managementa
 • određivanje prioriteta – Gap analiza
 • uvod u GDPM
 • faze upravljanja projektima
 • karakteristike uspješnog voditelja projekta, njegova uloga i odgovornosti
 • SWOT analiza projektnog tima
 • kreiranje i korištenje Gantt tablica
 • proračun projekta i cost/benefit analiza
 • umijeće komuniciranja tijekom provođenja projekta
 • upravljanje rizicima i kvalitetom projekta
 • evaluacija projekta

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe kroz case study
 • grupni rad
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva

Trening pruža uvod u osnove tzv. project managementa. Model „Upravljanje projektnim ciklusom“ razvijen je radi unapređenja efikasnosti i kvalitete provođenja projekata bez kojeg je vrlo teško postići učinkovitu realizaciju poslovnih ciljeva u tvrtki. Često u praksi nailazimo na loše pripremljene i planirane projekte gdje se rizici ne uzimaju dovoljno u obzir te se ignoriraju čimbenici koji utječu na dugoročnu održivost projekta. Upravljanje projektima uvijek je pravi izazov za menadžere bez obzira na njihovo područje djelovanja.

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati