Trening je namijenjen:

 • pravnim i fizičkim osobama,
 • poduzetnicima
 • menadžerima
 • specijalistima za financije, računovodstvo i kontroling
 • ljudima zaduženim za suradnju s kupcima (prodaja, marketing, …)

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • naučiti kako se izrađuje izvješće o novčanom tijeku direktnom i indirektnom metodom, te kako se očitavaju podatci iz njih i planira novčani tijek i „cash gap“
 • naučiti kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i komercijalnog potencijala postojećih i potencijalnih kupaca, te kako se upravlja portfeljem kupaca korištenjem kreditnog limita i kreditne marže
 • saznati kako se izrađuju i provode financijski planovi restrukturiranja, te donose odluke o investiranju i financiranju

Kratki sadržaj treninga:

 • analiza trendova globalne i lokalne ekonomije
 • uvid u strukturu i sadržaj temeljnih financijskih izvješća, pojam i pokazatelji likvidnosti i solventnosti
 • izrada izvješća o novčanom tijeku indirektnom metodom te izračun „cash gap-a“
 • ocjenjivanje rizičnosti poslovanja (bex, altman, beaver, …)
 • ocjenjivanje rejtinga i komercijalnog potencijala kupaca
 • utvrđivanje kreditnog limita i kreditne marže povezivanjem internih i eksternih informacija
 • segmentiranje tržišta i planiranje prodaje
 • financijsko planiranje, reprogramiranje dugova, promjene u strukturi kapitala, prodaja neproduktivne imovine, novi izvori financiranja
 • donošenje odluka o investiranju

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati