Većina organizacijskih problema uzrokovana je međuljudskim odnosima. Kvalitetnom i usmjerenom međusobnom suradnjom te timskim radom ljudi će postići bolje rezultate, čak i premašiti postavljene ciljeve. Prekid komunikacije i konflikt neizbježno dovode do ishoda pogubnih za funkcioniranje timova i organizacijsku uspješnost. Uspješno možemo upravljati konfliktima koristeći SDI® (Strenght Deplyment Inventory) alate.

ZAŠTO SDI®?

SDI® je alat samoprocjene koji nam pomaže da bolje upoznamo ono što nas pokreće – naš sustav motivacijskih vrijednosti te način na koji se naše ponašanje temeljeno na vrijednostima mijenja kada se nalazimo u konfliktu.
SDI® nam pomaže prepoznati potencijalni konflikt te odabrati ponašanje koje će u takvoj situaciji biti produktivno. Na taj način dugoročno gradimo djelotvorne odnose s ljudima u našem okruženju.  Uz primjenu SDI® alata osvijestit ćemo način na koji reagiramo u konfliktu kao i  područja za unapređenje komunikacije. On nam pomaže prevladati međuljudske i komunikacijske probleme, pruža okvir i zajednički jezik za bolje međusobno razumijevanje te omogućuje da ljudi jedni druge vide onakvima kakvi zaista jesu. Na taj se način jačaju i izgrađuju bolji i učinkovitiji međuljudski odnosi.

Ponašanje pojedinca i njegova reakcija u konfliktnim situacijama ovisi upravo o njegovom sustavu vrijednosti koji proizlazi iz internih, osobnih motiva. Naučimo li jezik svakog od 7 SDI® različitih motivacijskih sustava, omogućit ćemo sebi i ljudima koji nas okružuju bolju i uspješniju međusobnu komunikaciju, a funkcioniranje grupa i timova podići na višu razinu.

Snaga ovog alata leži u:

 • Ostvarivanju željenih rezultata
 • Jednostavnijoj komunikaciji i izgradnji odnosa
 • Smislenom uvidu u razloge zbog kojih dolazi do konflikata

Napomena:
Prije početka radionice polaznici popunjavaju on-line upitnik pomoću kojeg dobivaju jasan uvid u svoju motivaciju i ponašanje u svakodnevnim situacijama kada im sve ide od ruke i osjećaju se dobro, ali i u svoje ponašanje i ponašanje drugih u konfliktnim situacijama

Trening je namijenjen

 • Svima koji žele unaprijediti odnose s drugima i smanjiti vjerojatnost konflikta i njegovog utjecaja na osobnu i/ili organizacijsku uspješnost.

Kratki sadržaj treninga:

 • Uvod
 • Motivacija vs. Ponašanje
 • Koja ponašanja trebamo u timu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Koja ponašanja trebamo u timu

 • Put oko SDI® trokuta
 • Pojašnjenje boja – profila
 • Izrada individualnih profila i timskih dijagrama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Feedback boja

 • Uvod u konflikt
 • Što je konflikt
 • Razine konflikta
 • Pokretači konflikta

PRAKTIČNA VJEŽBA: Leaving Triangle – Stvari koje me potiču na konflikt

 • Predviđanje djelovanja u međuljudskim odnosima
 • Prepoznavanje ponašanja
 • Mreža odnosa
 • Timske snage

PRAKTIČNA VJEŽBA: Put do ostvarenja ciljeva

Polaznici će naučiti:

 • Upravljati konfliktima
 • Razumjeti i usmjeravati vlastito i ponašanje članova tima u konfliktnim situacijama
 • Prepoznati i razumjeti motive ponašanja koji dovode do konflikta u cilju njegove prevencije
 • Riješiti konflikt na vrijeme i s ishodima prihvatljivim za sve uključene strane
 • Povećati razinu poistovjećenosti pojedinaca s organizacijskom vizijom, misijom i vrijednostima na osobnoj razini
 • Učinkovito i inovativno riješiti konflikte i nesporazume među članovima tima

Metode rada:

 • Popunjavanje on-line SDI® upitnika
 • Interpretacija rezultata
 • Interaktivne vježbe i igre/simulacije praktičnih primjera
 • Grupne  i individualne vježbe/igre
 • Analize upitnika

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati