Trening  je namijenjen:

 • svim razinama menadžmenta koji rade na poslovima upravljanja
 • menadžerima financija i računovodstva
 • financijskim direktorima, financijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, top menadžerima
 • svima u odjelima poduzeća čiji je zadatak optimizirati novčane tokove
 • svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utječu na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • prepoznavanje potencijalnih opasnosti po likvidnost kompanije
 • ocjenu kratkoročne i dugoročne likvidnosti kompanije
 • ocjenu kratkoročne i dugoročne likvidnosti kupaca i dobavljača
 • ocjenu kako upravljačke odluke mogu pozitivno ili negativno utjecati na likvidnost

Kratki sadržaj treninga:

 • (ne)likvidnost je posljedica…
 • dugoročni i kratkoročni aspekti likvidnosti
 • utjecaj obrta imovine na likvidnost kompanije
 • „zlatno pravilo balansiranja imovine i izvora financiranja“
 • financijska (ne)stabilnost kompanija
 • operativni ciklus gotovine
 • utjecaj kreditne politike, politike držanja zaliha i politike plaćanja obveza na tokove gotovine
 • obrtni kapital (working capital) – koliko je potrebno i koliko je dovoljno – o čemu ovisi
 • obračun i tumačenje pokazatelja likvidnosti i solventnosti poslovanja kompanija
 • veza između bilance uspjeha i bilance tokova gotovine
 • veza između rentabilnosti i bilance tokova gotovine
 • struktura troškova kompanije (fiksni i varijabilni) i utjecaj na likvidnost
 • izračunavanje prijelomne točke likvidnosti (cash flow break even point)
 • priprema plana tokova gotovine (roling cash flow forecast i pro forma cash flow statement)
 • alati za praćenje i analizu likvidnosti kompanije
 • indirektna metoda sastavljanja bilanca tokova gotovine

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe kroz case study
 • simulacije
 • grupni rad
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje:

 • 8 školskih sati

Približno 85% od svih osnovanih kompanija nestanu u prvih pet godina poslovanja, a sve zbog nedostatka gotovine. Razlozi i uzroci zbog kojih dolazi do nedostataka gotovine u poslovanju su brojni i međusobno se mogu više ili manje razlikovati, ali se većina njih može na vrijeme prepoznati i na temelju toga pravilno i reagirati. U praksi se ipak ne poklanja dovoljna pažnja prvim znacima upozorenja problema s likvidnošću te se uglavnom reagira reaktivno, što za posljedicu ima upadanje u nove zamke – krećući se iz jedne greške u drugu. Prema istraživanju Ernst & Younga, u trenutnoj financijskoj krizi kompanije se ponašaju očekivano: otpuštaju zaposlene i bjesomučno traže kredite s niskim kamatnim stopama!? I kad kriza prođe, naravno, očekuju da nastave i rast i razvoj!? Liječi li se nelikvidnost uzimanjem kratkoročnih kredita (makar i s niskim kamatnim stopama) ili kreditima za refinanciranje („game over u najavi“) ili to predstavlja liječenje srčanih problema i povišenog krvnog tlaka pomoću „šumećih tableta“? Otkrijte kako izbjeći zamke u upravljanju likvidnošću vaše kompanije.