Trening je namijenjen:

 • srednjem i nižem menadžmentu
 • direktorima prodaje, logistike, marketinga, KAM-ima

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati sve relevantne aspekte procesa prodaje i izgradnje efikasnih prodajnih timova
 • razumjeti zašto je upravljanje prodajom iznimno važna kompetencija tvrtke
 • spoznati korelaciju između strategije tvrtke, prodaje, marketinga i profita
 • kriterije za implementaciju promjena u modernom planiranju prodaje
 • shvatiti ulogu informatičkih tehnologija u pospješenju prodaje i distribucije

Kratki sadržaj treninga:

 • pojam, značenje i ciljevi upravljanja prodajom
 • alati za planiranje prodaje
 • određivanje konkurentske pozicije tvrtke
 • uspješna segmentacija tržišta i ciljnih skupina
 • formiranje atraktivnih ponuda
 • godišnji, kvartalni i mjesečni plan, te formiranje prodajnih timova
 • pristup definiranju ključnih kupaca  i profiliranje upravljanja njima
 • kaskadiranje ključnih dokumenata prodaje
 • business plan prodaje u funkciji ostvarenja korporativnih ciljeva
 • preduvjeti za prilagodbu prodaje promjenama tržišnih uvjeta i zahtjevima kupaca
 • specifičnosti suvremene prodaje (planiranje 1 + 3)
 • sinergija prodajnog odjela sa ostalim organizacijskim cjelinama u tvrtki
 • kako povećati zadovoljstvo kupaca i stopu profitabilnosti prodaje
 • odlike uspješnih prodajnih timova
 • kanali distribucije
 • uloga informatičkih tehnologija u vođenju prodajnih procesa

Metode rada:

 • PowerPoint prezentacija
 • analize i vježbe na primjerima najboljih domaćih i svjetskih praksi
 • interaktivna razmjena znanja i iskustava
 • timske prezentacije i diskusija

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati