Predloženo trajanje treninga:

 • 4 sata

Broj polaznika:

 • do 12

Trening je namijenjen:

 • Rukovoditeljima
 • Tim liderima
 • Srednjem i visokom menadžmentu u organizacijama od kojih poslovno okruženja zahtijeva brzo reagiranje i prilagodbu

Kratki sadržaj treninga:

 • Što je promjena te koji su načini reagiranja na nju (proaktivnost, reaktivnost, agresivnost, pasivnost)
 • Koji su uzroci otpora prema promjenama, zašto se javljaju i kako ih prevladati
 • Planiranje promjene (analiza situacije, postavljanje cilja, osmišljavanje ključnih koraka)
 • Važnost komunikacije u procesu provođenja promjene i kako ju učinkovito isplanirati
 • Promjena kao motivator
 • Ključni elementi donošenja odluke
 • Stilovi odlučivanja
 • Sedam ključnih koraka u procesu donošenja odluka
 • Definiranje problema
 • Preliminarna pitanja
 • Postavljanje dobro oblikovanih ishoda
 • Generiranje ideja (brainstorming, morfološka analiza, sinektika)
 • Tehnike ocjenjivanja i usporedbe alternative
 • Modeli donošenja odluka – metodologija i tehnike

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • Razumjeti prirodu i važnost promjena
 • Prepoznati uzroke otpora prema promjenama i efikasno odgovoriti na njih prije provedbe promjene
 • Naučiti učinkovito planirati i provesti promjenu
 • Razviti kod sebe i svojih ljudi pozitivan stav prema promjenama koji motivira na akciju
 • Naučiti moguće strategije i tehnike provedbe odluka
 • Razlikovati odgovornost za rezultat i odgovornost za zadatak
 • Osigurati usklađenost odluka sa ciljevima organizacije te koristiti kreativnost u svrhu učinkovitog suočavanja sa izazovima

Ovaj trening je osobito važan za tvrtke koje rade u vrlo promjenjivom okruženju ili se suočavaju s problemima održavanja fleksibilnosti. Rješenja koja su nekad funkcionirala savršeno sada su neupotrebljiva ili ne proizvode onaj učinak koji su proizvodila nekada.

Kotizacija:

790,00 kn + PDV po modulu