prezentacija alata upravljanja radnim učinkom

Kome je trening namijenjen?

 • svima koji žele znati više o ovoj temi te planiraju uvesti sustav upravljanja radnim učinkom u svoju organizaciju:
 • vlasnicima poduzeća te članovima Uprava
 • menadžmentu svih razina
 • voditeljima odjela i timova
 • zaposlenicima u odjelu ljudskih potencijala

Kratki sadržaj radionice:

 • upravljanje radnim učinkom kao dio HR procesa
 • svrha i ciljevi procjene radnog učinka
  • individualna vježba – osvještavanje
  • grupne vježbe
 • metode procjene radnog učinka
 • što su kompetencije i ciljevi te koja je njihova uloga u procjeni radnog učinka
  • grupne vježbe
 • na koji način kreirati sustav upravljanja radnim učinkom (tips&tricks iz prakse)
  • prezentacija alata
 • pogreške pri procjenjivanju radnog učinka
 • što je motivacija i na koji način je ona povezana s radnim učinkom
  • grupna vježba – avioni
 • utjecaj procjene radnog učinka na motivaciju zaposlenika
 • važnost povratne informacije i vođenje ocjenjivačkih razgovora
  • uvježbavanje tehnika konstruktivne povratne informacije (grupno i individualno)
 • revidiranje/kreiranje postojećeg/budućeg procesa upravljanja radnim učinkom
  • individualna vježba – osvještavanje i kreiranje

Cilj radionice:

 • detaljnije se upoznati sa svrhom i ciljevima procjene radne uspješnosti te osvijestiti koliku važnost ima na motivaciju zaposlenika.
 • naučiti što su kompetencije i ciljevi te koja je njihova uloga u procjeni radnog učinka.
 • Trening će pomoći polaznicima da kroz analizu postojećeg procesa upravljanja radnim učinkom revidiraju potencijalne prednosti, kao i prostore za napredak istog procesa
 • Zajedničko razumijevanje o tome kako se sustavi upravljanja učinkom mogu učinkovito iskoristiti za podizanje performansi pojedinaca i timova

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Grupna diskusija
 • Prezentacija alata iz prakse
 • Iznošenje i razmjena vlastitih iskustava
 • Interaktivne vježbe

Trajanje treninga:

 • 1 trening dan (8 šk. sati)

Procjena radnog učinka ili radne uspješnosti je proces menadžerskih aktivnosti i metoda koje omogućuju postizanje strateških ciljeva organizacije kroz kontinuirani proces praćenja i usmjeravanja ponašanja djelatnika te vrednovanja njihovih rezultata rada. Cilj je kroz uspješnost pojedinaca osigurati i uspješnost organizacije. Drugim riječima, temeljni cilj praćenja radnog učinka je podizanje opće organizacijske sposobnosti za ostvarivanje strateških ciljeva. Pritom procjena radnog učinka je i alat kojim se usmjerava potencijal te oblikuje motivacija zaposlenika. Upravo iz tog razloga će polaznici radionice dobiti odgovore na pitanja na koji način se upravljanje radnim učinkom može povezati s motivacijom zaposlenika te koji su benefiti i za organizaciju i za pojedinca koji proizlaze iz kvalitetno postavljenog i provedenog procesa upravljanja radnim učinkom.

Kotizacija za otvoreni trening:

1.490,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je:

 • svi potrebni materijali za praćenje radionice
 • uvjerenje o pohađanju treninga
 • coffee break-ovi
 • ručak