Provedbom ove radionice polaznici će naučit i izvježbati kako što efikakasnije reagirati u raznim stresnim situacijama te novim, neizvjesnim situacijama uzrokovanim nedavnim događajima. Kroz cijeli trening osvještavat će vlastite prednosti i moguće nedostatka, te osvijestiti područja za osobni razvoj. Naučit će koji su efikasni pristupi i konkretne tehnike koje mogu primjenjivati u svakodnevnoj praksi, kako poslovno, tako i privatno, kako bi prevenirali i ublažili efekte stresa na naš organizam i na našu okolinu s naglaskom na radno okruženje.

Trening  je namijenjen:

 • Svima onima koji s poteškoćama podnose novonastalu situaciju

Kratki sadržaj treninga:

 • Uvodno o stresu i načinima suočavanja s novim situacijama
  • Model stresa i suočavanja (Lazarus)
  • Kognitivno restrukturiranje: događaj – doživljaj – interpretacija
  • Funkcionalne i disfunkcionalne misli
  • Vježba: Crni i bijeli vuk
 • Kognitivne tehnike i misaoni postav (mindset) kao pokretač stresa
  • Glavni izvori stresa – Stresori
  • Što je to misaoni postav (Dweck) i kako je povezan s nefunkcionalnim reakcijama
  • Krug kontrole – pitanje fokusa
  • Vježba: Crtanje krugova utjecaja i kontrole; Koji je moj misaoni postav?
 • Bihevioralne tehnike nošenja sa stresom
  • Kako dišem
  • Respiratorna šetnja tijelom (Tušak)
  • Progresivna mišićna relaksacija ili relaksacijski mix (vođena fantazija s elementima autogenog treninga i vizualizacije)
  • Vježba: Moja respiratorna šetnja tijelom
 • Otpornost na stres kroz izlaganje i uvježbavanje
  • Scenariji stresnih situacija i razvoj vlastite rutine
  • Lista aktivnosti koje me opuštaju
  • Vlastita “oaza mira”
  • Vježba: “Izlaganje” i Izrada osobnog plana nošenja sa stresnim situacijama

Metode rada:

 • prezentacija (vizualna: Power Point i popratno gradivo)
 • upitnici samoprocjene
 • vježbe
 • interaktivna diskusija
 • razmjena znanja i iskustava

Trajanje treninga:

 • Od 10 do 16h