Trajanje:

4 sata (pauza 10 min)

Broj sudionika:

do 10

Kratki sadržaj:

  • Model stresa i suočavanja (Lazarus)
  • Kognitivno restrukturiranje: događaj – doživljaj – interpretacija
  • Funkcionalne i disfunkcionalne misli
  • Krug kontrole – pitanje fokusa
  • Scenariji stresnih situacija i razvoj vlastite rutine
  • Lista aktivnosti koje me opuštaju
  • Flaster tehnike za suzbijanje stresa

Kotizacija:

690,00 kn + pdv