Trening je namijenjen:

 • ne-financijskom menadžmentu
 • poduzetnicima
 • menadžerima i djelatnicima u knjigovodstvima, odjelima financija, računovodstvu i kontrolingu zainteresiranima da osvježe i prošire svoja znanja

Kratki sadržaj treninga:

 • kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju?
 • utjecaj ulaganja, tehnološkog razvoja te sposobnosti i ponašanja ljudi na troškove
 • računovodstvene podloge za upravljanje troškovima: podjele troškova, troškovni centri, povezivanje troškova i aktivnosti (abc, activity based costing)
 • metode permanentnog smanjivanja troškova:
  • praćenje troškova u cijelom životnom tijeku proizvoda
  • utvrđivanje ciljanih troškova
  • upravljanje troškovima kvalitete
  • mjerenje uspješnosti nefinancijskim pokazateljima
  • vrednovanje investicijskih odluka
  • analiza odgovornosti za troškove
 • povezivanje troškova plaća i nagrađivanja sa strategijom, strateškim ciljevima i politikama
 • benchmarking (usporedba s najboljim postignućima) u cilju podizanja sposobnosti i uspješnosti, interni i eksterni benchmarking
 • kontroling troškova (plan – evidencija – analiza – izvještavanje – unapređivanje)
 • model izrade matrice za jednostavnu selekciju troškova i utvrđivanja redoslijeda za snižavanje u uvjetima krize i slabljenja tržišne pozicije i prigoda

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Osnovni cilj upravljanja troškovima i ulaganjima je postizanje OPERATIVNE IZVRSNOSTI, EFIKASNOSTI, odnosno postizanje optimalnog odnosa između troškova i prihoda.

Pri upravljačkom pristupu troškovi se višedimenzionalno povezuju sa odgovornim osobama unutar organizacije, sa portfoliom proizvoda i usluga, sa aktivnostima u lancu vrijednosti i sa klijentima. Interes nadzora i analiza usmjerava se na dva posebna i istovremeno povezana područja, na upravljanje troškovima nabave i trošenja resursa. U upravljanju troškovima ističu se dva koncepta čija primjena ovisi o gospodarskom trenutku, djelatnosti, usklađenim interesima sudionika (stakeholdera), strateškim namjerama. To su snižavanje (redukcija) i kontrola troškova.