Trening je namijenjen:

 • svim upravljačkim razinama
 • direktorima i rukovoditeljima na različitim razinama unutar poduzeća
 • direktorima srednjih i malih poduzeća
 • HRM rukovoditeljima, voditeljima i direktorima marketinga
 • menadžerima koji su nezadovoljni postojećim rezultatima upravljanja vremenom i delegiranja te menadžerima koji žele korištenjem delegiranja razviti specifične sposobnosti u timu

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • shvatiti važnost delegiranja za povećanje vlastite učinkovitosti
 • razumjeti višeznačnost delegiranja za optimalno korištenje resursa poduzeća
 • naučiti kako prijenosom ovlaštenja poboljšati timsku kreativnost
 • motivirati sebe i suradnike za djelotvorno delegiranje
 • osposobiti se za odabir prave osobe i adekvatan način delegiranja
 • spoznati uzroke neprikladnog prenošenja ovlasti i odgovornosti
 • upoznati metode prevladavanja prepreka i ublaživanja otpora delegiranju

Kratki sadržaj treninga:

 • što je uopće djelotvorno delegiranje
 • zašto je delegiranje važna menadžerska funkcija
 • benefiti upravljanja vremenom
 • krug delegiranja – proces “spuštanja” poslova, zaduženja i ovlasti na niže razine menadžmenta
 • utjecaj organizacijske kulture na prijenos ovlaštenja
 • međuzavisnost učinkovitog upravljanja vremenom i delegiranja
 • delegiranje u kontekstu poslovnog odlučivanja, komuniciranja i motiviranja
 • tehnike jasnog delegiranja ovlasti na suradnike i zaposlenike
 • metode poticanja suradnika na prihvaćanje prijenosa odgovornosti
 • faze u prenošenju ovlasti: priprema – prijenos – kontrola – vrednovanje
 • razlozi izostanka delegiranja i inicijative
 • upravljanje vremenom vs. utvrđivanje prioriteta
 • delegiranje kao menadžerska vještina koja se može naučiti
 • prioriteti “naprijed” – ostalo “stop”!
 • 10 ključnih pretpostavki za uspješnu podjelu zadaća suradnicima

Metode rada:

 • PowerPoint prezentacija
 • vježbanje tehnika uspješnog delegiranja
 • analiza primjera iz prakse s diskusijom
 • interaktivna razmjena znanja i iskustava
 • test djelotvorne podjele zadaća
 • timska radionica

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati