Trening je namijenjen:

 • svim djelatnicima tvrtki, a prvenstveno menadžmentu (uključujući i upravu) te voditeljima timova, odnosno svima koji su odgovorni za stvaranje organizacijske kulture i klime koja potiče uspješan rad i osigurava zadovoljstvo zaposlenih
 • svima koji žele i trebaju konkretno doprinijeti stvaranju željenih okolnosti i atmosfere rada te kvalitetne komunikacije u tvrtki
 • svima koji u svome radnom okruženju vode druge ili se za to pripremaju
 • voditeljima radnih ili projektnih timova
 • rukovoditeljima te svim poslovnim ljudima koji se žele profesionalno i osobno usavršavati
 • HR managerima

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • najvažnija pravila feedbacka
 • konstruktivno pružiti feedback
 • savladati komunikacijske tehnike za pružanje feedbacka
 • usvojiti stručna pravila za primanje feedbacka
 • postaviti emocionalne granice kod primanja feedbacka
 • na primjerima vježbati pružanje konstruktivnog feedbacka

Kratki sadržaj treninga:

Pravila za povratne informacije

 • kako zaposlenik doživljava feedback? – krug misli > emocije > ponašanja
 • što želimo postići feedbackom
 • vrste povratne informacije (konstruktivna/destruktivna, pohvala/kritika)
 • zlatno pravilo za feedback
 • važnost feedback kulture
 • izrada individualnog razvojnog plana

Kako konstruktivno pružiti feedback

 • koje riječi su toksične?
 • J&J načelo u komunikaciji – Jasnoća i Jednostavnost
 • alati i tehnike
  • «ja poruke»
  • parafraziranje
  • SRP metoda – slaganje, razumijevanje i pružanje pomoći
 • stručna pravila pružanja feedbacka
 • važnost verbalne, neverbalne i paraverabalne komponente u feedbacku
 • osnove usmjeravanja (coaching i mentoring)

Kako konstruktivno primiti feedback

 • aktivno slušanje
 • stručna pravila primanja feedbacka
 • obrambeni mehanizmi kod primanja feedbacka
 • postavljanje emocionalnih granica

Vježbaonica (praktično uvježbavanje)

 • primjer: kako izreći konstruktivnu pozitivnu povratnu informaciju
 • kako pružiti neželjenu informaciju na ugodan način – vježbe na primjerima:
  • feedback primjer: Nedovoljno razvijene stručne kompetencije
  • feedback primjer: Neprikladne osobne kompetencije (ponašajne kompetencije)
  • feedback primjer: Nekvalitetna uspostava odnosa/interakcija s drugim ljudima
  • feedback primjer: Neadekvatna tolerancija na stres i pritisak

Metode rada:

 • kratka powerpoint prezentacija kao uvod u temu
 • vježbe kojima će sudionici steći nova znanja rješavanjem konkretnih zadataka
 • interakcija sudionika radionice
 • razmjena iskustva

 Trajanje treninga:

8 školskih sati